Hyvälaatuista viljaa viileästä ja sateisesta kasvukaudesta huolimatta

14.2.2013

<p>Viljasadon laadusta ja määrästä tuli hyvä, vaikka kasvukausi 2012 oli keskimääräistä myöhäisempi, sateisempi ja viileämpi. Vehnän laatua heikentää matala valkuaispitoisuus, mutta yli puolet sadosta kelpaa leipäviljaksi. Sakoluku pysyi leipäviljan laatuvaatimukseen nähden riittävän korkeana myöhäisistä puinneista huolimatta. Rehuviljojen hehtolitrapainot ovat korkeat.</p>

Puolet syksyn 887 miljoonan kilon vehnäsadosta täyttää leipävehnän valkuaispitoisuuden, sakoluvun ja hehtolitrapainon peruslaatuvaatimukset. Sadon laatu ja määrä eivät yllä kahden edellisvuoden erittäin hyvälle tasolle. Leipäviljaksi kelpaava vehnäsato on peräti 40 prosenttia edellisvuotta pienempi, mutta se on silti kahdeksan vuoden tarkastelujakson keskiarvoa suurempi.

Sadosta kevätvehnää on 782 miljoonaa kiloa, josta 55 prosenttia kelpaa leipäviljaksi. Syysvehnäsadon 105 miljoonasta kilosta leipäviljaksi kelpaa vain viidennes. Vehnäsadon laatua heikentää matala valkuaispitoisuus. Keskimääräinen sakoluku on edellisiä vuosia matalampi, mutta se pysyi kuitenkin riittävän korkeana leipäviljan laatuvaatimuksiin nähden, vaikka sadonkorjuukausi venyi pitkälle syksyyn.

Eniten kevätvehnää tuottavien Varsinais-Suomen ja Uudenmaan sadosta leipäviljaksi kelpaa 40 ja 57 prosenttia, Hämeessä 72 prosenttia, Satakunnassa 59 prosenttia ja Kaakkois-Suomessa vain 32 prosenttia.

Pääosa ruissadosta kelpaa leivontaan

Rukiin 64 miljoonan kilon sato on laadultaan hyvää kahden edellisvuoden tapaan. Sadosta 84 prosenttia täyttää laadultaan perushintaisen rukiin vaatimukset (sakoluku 120, hehtolitrapaino 71 kiloa) eli kelpaa leivontaan. Tärkeimmillä rukiintuotantoalueilla eli Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta ja Hämeestä saatujen näytteiden perusteella ruissato täyttää kokonaisuudessaan sille asetetut vaatimukset.

Mallasohran ja rehuohran laatu edellisvuosia parempi

Mallasohrasadon laatu on kahta edellisvuotta selvästi parempi, koska 367 miljoonan kilon sadosta 71 prosenttia täyttää perushintaisen mallasohran laadun vaatimukset valkuaispitoisuuden ja lajittelun osalta. Laatua heikentää korkea valkuaispitoisuus 23 prosentilla ja pieni jyväkoko 18 prosentilla näytteistä. Suurimman mallasohran tuottajan Varsinais-Suomen sadosta 85 prosenttia kelpaa mallastukseen.

Rehuohrasato on laadultaan kahta edellisvuotta parempi ja myös kokonaissadosta tuli suurempi, 1 215 miljoonaa kiloa, josta 69 prosenttia on hehtolitrapainoltaan vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen hehtolitrapaino on 64,6 kiloa, joka on kymmenen vuoden keskiarvoa korkeampi.

Suurimokauran hehtolitrapainot korkeimmat kymmeneen vuoteen

Kauran hehtolitrapainot olivat korkeita. Lähes koko 1 073 miljoonan kilon kaurasato on hehtolitrapainoltaan vähintään 52 kiloa, joka on usein rehuteollisuudessa käytössä oleva peruslaatuvaatimus. Suurimokauran yleisen 58 kilon hehtolitrapainon vaatimuksen täyttää kaurasadosta peräti 63 prosenttia, mikä on suurin yli kymmeneen vuoteen.

Sato- ja laatutietojen tausta

Tässä tiedotteessa on yhdistetty maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken satotiedot ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran viljasadon laatuseurannan tiedot vuodelta 2012. Tiken satotutkimuksessa oli mukana noin 6 000 maatilaa ja noin 400 tilan viljanäytteet oli analysoitu Eviran viljasadon laatuseurannassa. Viljelykasvien korjuualat on laskettu vähentämällä viljelijöiden tukihakemuksissa ilmoittamasta viljelyalasta satovahinkohakemuksissa ilmoitettu täysin tuhoutunut katoala.


Lue lisää
Viljan laatu:
Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Viljan laatu > Tilastot viljasadon laadusta

Taulukko:
Viljasadon laatu vuonna 2012 (pdf, 98 kt)

Lisätietoja
Viljakasvien satotiedot
Tike, tilastopalvelut
Tutkija Lauri Juntti, puh. 0295 313 139
Tilastopäällikkö Anneli Partala, puh. 0295 313 145
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike.fi
www.mmmtike.fi


Viljan laatutiedot
Evira
Tutkija Anne Mäittälä, p. 040 740 1300
Erikoistutkija Elina Sieviläinen, p. 040 848 6094
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, p. 040 534 5510
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kasvianalytiikan yksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: