Ilmavirtaukset estivät koloradonkuoriaisten kulkeutumisen Suomeen

2.8.2007

<div>Tänä vuonna koloradonkuoriaisten pahimpaan leviämisaikaan kesäkuussa ilmavirtaukset olivat epäedulliset kuoriaisten leviämiselle. Heinäkuussa tehtyjen tarkastusten perusteella on voitu varmistua, että laajalta kuoriaisten leviämiseltä on vältytty. Perunaviljelmien tarkastuksia on kuitenkin jatkettu. Tarkastukset ovat painottuneet Etelä- ja Pohjois-Karjalaan, jotka ovat kuoriaisen leviämiselle alteinta aluetta.</div>

Sääolosuhteet ovat olleet epäedulliset tänä kesänä kuoriaisten leviämiselle Suomeen. Lännen ja lounaan väliset ilmavirtaukset ovat estäneet näiden kulkeutumisen Suomeen, vaikka kuoriaisia on esiintynyt runsaasti Suomen lähialueilla Venäjällä ja Baltiassa. Leviäminen vaatisi voimakkaita idän ja etelän välisiä ilmavirtauksia. Myös heinäkuun epävakaiset säät ovat vaikuttaneet kuoriaisten aktiivisuuteen. Viileässä ilmassa kuoriaiset eivät herkästi lähde lentoon, vaan pysyvät paikoillaan.

Epäedullisista sääolosuhteista riippumatta yksittäisiä kuoriaisia voi aina kulkeutua esimerkiksi liikenteen mukana. Tämän takia on syytä tarkkailla perunakasvustoja, jotka sijaitsevat muutamien satojen metrien etäisyydellä valta- ja rautateitä, satamia tai rajanylityspaikkoja Etelä- ja Itä-Suomessa. Riskiä lisää se, jos perunapelto sijaitsee lähellä valtateiden levähdysaluetta tai rahtiliikenteen lastauspaikkoja.

Tarkastukset ovat painottuneet Etelä- ja Pohjois-Karjalaan, mutta pistokokein on kartoitettu perunapeltoja koko Etelä- ja Itä-Suomessa. Tämän kesän kahdesta esiintymästä, joista toinen oli Sipoossa ja toinen Parikkalassa, ei ole todettu enää kuoriaisia. Evira on saanut myös muutamia havaintoilmoituksia koloradonkuoriaisista, mutta nämä ovat osoittautuneet muiksi hyönteisiksi, kuten luteiksi.

Kuoriaislöydöistä ja –havainnoista on välittömästi ilmoitettava TE -keskuksen maaseutuosastolle tai Eviran kasvinsuojeluyksikköön.

Yhteystiedot havaintoilmoitusten tekemiseksi sekä kuvia ja tietoa koloradonkuoriaisesta löydät Eviran internetsivuilta: www.evira.fi/koloradonkuoriainen

Lisätietoja:
Vanhempi tarkastaja Olli Elfving, puh. 020 77 25048
Apulaisjohtaja Raija Valtonen, puh. 020 77 25040
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kasvinsuojeluyksikkö
etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: