Irlantilainen sianliha vedetty markkinoilta myös Suomessa

8.12.2008

<div>Irlannista ja Euroopan komission kautta saatujen tietojen perusteella irlantilaisessa sianlihassa on todettu korkeita dioksiinipitoisuuksia. Määrät ylittävät jopa 200-kertaisesti sallitun enimmäismäärän. Irlanti on toimittanut elintarvikkeita ja rehuja koskevan hälytysjärjestelmän kautta toistaiseksi listaukset 12 EU:n jäsenvaltioon ja eräisiin EU:n ulkopuolisiin maihin toimitetuista lihaeristä, jotka viranomaiset kehotetaan välittömästi jäljittämään. Näitä eriä ei ole toimitettu Suomeen.</div>

Saatujen tietojen perusteella ei ole pystytty takaamaan, että Suomeen Irlannista tuodussa sianlihassa ja siitä valmistetuissa tuotteissa ei ole dioksiinia. Tästä johtuen ne on vedetty pois myös Suomen markkinoilta. Käytännössä takaisinveto on koskenut vain yhtä alan toimijaa. Suomeen on tuotu Irlannista syyskuusta lähtien vain noin 30 000 kg sianlihaa pääosin lihavalmisteina, jotka eivät ole päätyneet vähittäismyyntiin.

Irlannin dioksiini on päätynyt sianlihaan saastuneen rehun välityksellä. Saastuneen rehun alkuperää selvitellään Irlannissa edelleen. Suomeen ei ole tuotu sianrehua Irlannista vuonna 2008.

Lisätietoja:
yksikönjohtaja Kyösti Siponen, p. 020 77 24230 tai 050 3868412
ylitarkastaja Britta Wiander, p. 020 77 25381 tai 050 4310984
pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, p. 020 77 24000 tai 0400 291910
Aihealueet: