Iso-Britannian suu- ja sorkkataudin leviämistä ehkäistään väliaikaisilla suojatoimilla

7.8.2007

<div>EU:n komissio on Iso-Britannian suu- ja sorkkataudin vuoksi antanut tänään päätöksen väliaikaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Suojatoimenpiteitä käsitellään tarkemmin 8. elokuuta komission elintarviketurvallisuutta ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa.</div>

Komission päätös (2007/552/EY) väliaikaisista suojatoimista löytyy maa- ja metsätalousministeriön internetsivulta kohdasta Yhdistynyt kuningaskunta http://wwwb.mmm.fi/el/laki/komsuojapaatokset_eu.html. Komission päätöksen velvoitteet koskevat myös Suomea.

Iso-Britanniasta (Englanti, Skotlanti, Wales) ei saa viedä muihin EU:n jäsenvaltioihin
- nautaeläimiä, lampaita, vuohia, sikoja eikä mitään muitakaan sorkkaeläimiä
- 14. heinäkuuta jälkeen teurastettua ja prosessoitua tuoretta lihaa, jauhelihaa, mekaanisesti erotettua lihaa tai raakalihavalmisteita. Rajoitukset koskevat myös lihavalmisteita, käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, elleivät ne täytä erityisvaatimuksia.
- tuoretta maitoa ja tiettyjä käsittelemättömiä meijerituotteita
- nautaeläinten, lampaiden, vuohien, sikojen eikä muiden sorkkaeläinten siemennestettä, munasoluja ja alkioita
- heinäkuun 14. päivän jälkeen tuotettuja nautaeläinten, lampaiden, vuohien, sikojen sekä muiden sorkkaeläinten käsittelemättömiä nahkoja ja vuotia sekä muita käsittelemättömiä eläintuotteita (mm. veri- ja verituotteet, ihra ja renderoitu rasva, suolet, villa, lemmikkieläinten ruoka, yhdistelmätuotteet, metsästysmuistot)
- lantaa.

Hevoseläimiä saa viedä tietyin ehdoin. Vientikiellot eivät koske Pohjois-Irlantia, joka saa viedä edellä mainittuja eläimiä ja tuotteita muihin jäsenvaltioihin tietyin merkintää ja valvontaa koskevin edellytyksin.

Suu- ja sorkkataudille alttiiden eläinten vienti muista jäsenmaista Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle on kielletty. Jäsenmaiden tulee tiivistää valvontaa ja tiedotusta, jotta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavat henkilöt eivät tuo eläinperäisiä tuotteita mukanaan muihin jäsenvaltioihin.

Ajankohtaista tietoa suu- ja sorkkatautitilanteesta löytyy EU:n komission sivulta http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/fmd_en.htm ja Iso-Britannian ympäristö, elintarvike ja maaseutuosaston (Defra) sivulta http://www.defra.gov.uk/footandmouth/

Lisätietoja:
Osastopäällikkö Matti Aho, maa- ja metsätalousministeriö, puh. (09) 160 53380, 040 516 9857 (lainsäädäntö)
Ylitarkastaja Britta Wiander, Evira, puh. 02077 25381, 050 431 0984 (elintarvikkeet)
Eläinlääkintötarkastaja Lea Pessi, Evira, puh. 02077 24331 (elävät eläimet)

Aihealueet: