Jäikö koloradonkuoriainen talvehtimaan?

5.10.2011

<p>Perunan ammatti- ja kotitarveviljelijät ilmoittivat kuoriaishavainnoistaan kiitettävästi kesän aikana. Löydösten perusteella esiintymäalueista muodostui selkeä kuva, vaikka löydöksiä tuli poikkeuksellisen laajalta alueelta. Todennäköisesti kaikkia esiintymiä ei kuitenkaan löydetty, joten torjuntatoimia tarvitaan myös ensi kesänä.</p>

Kaikkiaan kesän aikana löydettiin 38 esiintymää perunakasvustoissa. Löydöksistä 12 tehtiin ammattiviljelmillä ja suurin osa muistakin löydöksistä oli maatiloilla omatarveperunamaalla. Löydökset tulivat tietoon kahden kuukauden aikana ja viimeiset havainnot tehtiin perunannoston yhteydessä syyskuun puolivälissä.

Kaikissa löydöskohteissa tehtiin torjuntatoimet tapauskohtaisesti parhaalla tilanteeseen sopivalla tavalla. Kuoriaisen lisääntymisbiologia on torjunnan kannalta haasteellinen. Tänäkin kesänä samassa pesäkkeessä saattoi olla lähes parin kuukauden ajan kaikkia kuoriaisen kehitysvaiheita; munia, toukkia, koteloita ja uusia aikuisia kuoriaisia. Poikkeuksellisen lämmin ja pitkä kesä edisti kuoriaisen tehokasta lisääntymistä.

Alkukesän esiintymät löytyivät toukkavaiheessa, jolloin torjuntatyö oli kohtalaisen helppoa. Elo-syyskuun löydökset olivat pääasiassa uuden sukupolven kuoriaisia, ja osa uusista kuoriaisista oli jo saattanut mennä maahan talvehtimaan. Onkin syytä epäillä, että koloradonkuoriaisia jäi talvehtimaan Suomeen. On myös todennäköistä, että kaikkia esiintymiä ei tänä kesänä havaittu. Ensi kesän löydöksillä onkin kuoriaisen torjuntatyössä entistä suurempi suuri merkitys.

Evira päättää koloradonkuoriaistiedotuksen tältä kesältä ja kiittää kaikkia osapuolia koloradonkuoriaisen leviämisen estämiseksi tehdystä työstä. Tiedotusvälineiden, viljelijöiden ja kansalaisten aktiivinen mukana olo on ollut erityisen tärkeää torjuntatyön kannalta.

 Mikäli perunannoston yhteydessä mahdollisesti vielä löytyy kuoriaisia, on niistä ilmoitettava välittömästi Eviraan. Yhteystiedot ja lisätietoja kuoriaiskesästä löytyy Eviran internetsivuilta osoitteesta www.evira.fi/koloradonkuoriainen

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Atro Virtanen, Evira, puh. 020 77 25047
Jaostopäällikkö Raija Valtonen, Evira, puh. 020 77 25040

Aihealueet: