Jo kahdeksan prosenttia Suomen maatiloista luomutuotannossa

6.9.2013

<p>Luomutuotantoon on viime vuosina siirtynyt etenkin uusia pihvikarja- ja lammastiloja. Myös peltoa viljellään luonnonmukaisin menetelmin yhä laajemmin. Kaikkiaan luomutiloja on jo noin 4300, kun kaikkiaan Suomessa on noin 60 000 maatilaa.</p>

Kasvukaudella 2013 noin yhdeksän prosenttia eli 206 000 hehtaaria koko Suomen peltoalasta on luomuviljeltyä. Luomutilat ovat suuria: luomutilan keskimääräinen pinta-ala on 48 hehtaaria, kun tavanomaisesti viljellyn tilan viljelyala on 39 hehtaaria. Luomukauraa viljellään kahdeksan prosenttia ja luomuohraa peräti 35 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

”Luomutuotannon jatkuva kasvu on hallitusohjelman tavoitteiden mukaista”, sanoo ylitarkastaja Beata Meinander Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Parin viime vuoden aikana on luomuun siirtynyt muutamia suuria kasvinviljelytiloja, jotka ovat samalla aloittaneet pihvikarjan tai lampaiden pidon. Luomunurmea viljellään aikaisempaa enemmän etenkin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Luomueläintilat ovat viljelyalaltaan lähes kaksi kertaa suurempia kuin luomutilat keskimäärin. Peltoa tarvitaan muun muassa siksi, että eläimet pääsevät laitumelle luomutuotannon ehtojen mukaisesti.

Luomunautakarjatilojen eläinmäärä on myös huomattavasti suurempi kuin tavanomaisilla tiloilla. Keskimäärin luomutilalla ammuu noin 40 lypsy- tai emolehmää. Suuret tilat tarvitsevat yhteistyökumppaneiksi pienempiä, luomurehua tuottavia kasvinviljelytiloja.

Luomurypsillä kysyntää

Kaikki luomutoimijat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Myös luonnonmukaisten maataloustuotteiden jalostusta luomuelintarvikkeiksi valvotaan. Luomuelintarvikkeiden valmistusta harjoittavista yrityksistä tavallisimpia olivat liha-, leipomo- sekä kasvis- ja marjatuotteiden valmistajat.

”Kuluttajien on voitava luottaa luomun aitouteen ja valvonnan laatuun”, tähdentää ylitarkastaja Beata Meinander.

Kasvanut luomukotieläintilojen määrä on lisännyt myös luomurehujen kysyntää. Luomurehujen valvontajärjestelmään liittyneiden toimijoiden määrä onkin kaksinkertaistunut parin viime vuoden aikana. Useat teollisten rehujen valmistajat ja sisämarkkinatuojat ovat ottaneet luomurehut valikoimiinsa ja kotimaiselle luomurypsille on kova kysyntä valkuaisrehun lähteenä.

Tilastotietoa luomusta:
Evira.fi > Tietoa Evirasta > Asiakokonaisuudet > Luomu > Tilastot ja tietohaut
Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2012

Lisätietoa:
ylitarkastaja Sampsa Heinonen, p. 050 575 1481
ylitarkastaja Beata Meinander, p. 0400 571 033

Aihealueet: