Kaikki sikatilat tarkastettu

2.12.2011

<p>Läänineläinlääkärit ja kuntien valvontaeläinlääkärit ovat tarkastaneet kaikki ne tilat, joista Oikeutta Eläimille - järjestö julkisti kuvamateriaalia 21.11.2011. Tiloja oli 16, joista kahdella tilalla ei ollut eläimiä. Yhdestä tarkastetusta tilasta on tehty tutkintapyyntö poliisille. Lisäksi laiminlyöntejä on todettu yhdellä tilalla, jossa oli likaisia karsinoita eikä kaikkien eläinten saatavilla ollut jatkuvasti vettä. Tilalle on annettu määräys korjata havaitut puutteet annetussa määräajassa. Määräajan päätyttyä tarkastetaan, että laiminlyönnit on korjattu. Kahden tilan lopulliset tarkastustulokset eivät ole vielä saatavilla, sillä niissä tehdään vielä lisäselvityksiä.</p>

Käyntien yhteydessä selvitettiin myös aiempia eläinlääkäreiden valvonta- ja terveydenhuoltokäyntejä sekä muita näillä tiloilla tehtyjä toimenpiteitä viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Kaikilla tiloilla oli terveydenhuoltosopimus ja niille oli tehty terveydenhuoltokäyntejä.

YLE:n A-studio –ohjelmassa 21.11.2011 esitetyn, suomalaisilla sikatiloilla kuvatun kuvamateriaalin perusteella epäiltiin, että mahdollisesti osalla kuvatuista tiloista olisi rikottu eläinsuojelulainsäädäntöä. Tämän vuoksi Evira pyysi 18.11.2011 Oikeutta Eläimille -yhdistykseltä tietoja näistä tiloista. Yhdistys toimitti Eviralle 22.11. tiedot 16 tilasta. Valvontaviranomaiset aloittivat tarkastukset samana päivänä ja viimeinen tilakäynti tehtiin 25.11.

Jos Eviralle toimitettujen tietojen perusteella on aihetta epäillä eläinsuojelusäädöksiä rikotun, Evira tulee jatkossakin pyytämään aluehallintovirastoja huolehtimaan tarvittaviin eläinsuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 040 830 8404
jaostopäällikkö Jaana Mikkola, p. 040 831 8425

Aihealueet: