Kaikki turkistarhat tarkastettu

5.3.2010

<p>Aluehallintoviraston läänineläinlääkäri ja kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet kaikki 30 turkistarhaa, joista Oikeutta Eläimille&nbsp;-järjestö julkisti kuvamateriaalia 17.2.2010. Tilojen lukumäärä kohosi alkuperäisestä 29:stä, koska yhdellä alueella sijaitsi kaksi eri tarhaa. Yhdellä tilalla ei ollut eläimiä. Tarkastuksissa todettiin laiminlyöntejä viidellä tarhalla eli 17 prosentilla tiloista, joilla on eläimiä. Neuvoja annettiin kahdella tilalla.</p>

Havaittuja laiminlyöntejä olivat häkkien rikkinäiset hyllyt, osalta kettuja puuttuivat hyllyt kokonaan ja osalta puuttui virikemateriaalina toimivat purukapulat. Lisäksi yhdellä tarhalla havaittiin rikkinäisiä häkin pohjia. Yhdellä tarhalla ei oltu varmistettu tarhan pakovarmuutta. Osalla tiloista oli puutteita eläinten hoidosta tai kuolleista eläimistä pidettävässä kirjanpidossa. Sairauden tai vammautumisen vuoksi lopetettavia eläimiä ei tarkastuksissa löytynyt.

Kyseisille tarhaajille on annettu määräys korjata havaitut puutteet annetussa määräajassa. Määräajan päätyttyä tarkastetaan, että laiminlyönnit on korjattu.

Tarhoista, joilla todettiin laiminlyöntejä, tehdään tutkintapyyntö poliisille.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sai Oikeutta eläimille -järjestöltä 18.2.2010 tiedot turkistarhoista, joista se julkaisi kuvamateriaalia. Materiaalin perusteella oli syytä epäillä, että eläinsuojelulainsäädäntöä on rikottu, minkä vuoksi Evira määräsi aluehallintovirastot huolehtimaan, että kyseisillä tarhoilla tehdään välittömästi eläinsuojelutarkastus.

Tarkastukset aloitettiin 22.2.2010 ja viimeinen tila tarkastettiin tänään.

Lisätietoja:
jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p.040 8308404
yksikönjohtaja Jaana Mikkola, p. 040 831 8425

 

Aihealueet: