Kajaanin Yersinia pseudotuberculosis epidemia - aiheuttajaksi epäillään porkkanaraastetta

1.8.2008

<div>Kainuun alueella on huhtikuun 2008 puolivälin jälkeen todettu yli 30 henkilön sairastuneen Yersinia pseudotuberculos -bakteerin aiheuttamaan vatsatautiin. Sairastuneet ovat pääasiassa kajaanilaisia. Suurimmalla osalla oireet ovat alkaneet kesä-heinäkuun vaihteessa. Heinäkuussa myös Oulun seudulla on todettu tavallista useampi Y. pseudotuberculos -bakteerin aiheuttama tautitapaus. Selvitykset, liittyykö Oulun tapaukset Kajaanin epidemiaan, ovat kesken.</div>

Yersinia-epidemian epäillään olevan lähtöisin porkkanaraasteesta, jota on toimitettu useille Kajaanin alueen laitoskeittiöille. Porkkanaraaste on valmistettu viime kesän porkkanoista. Tehdyissä laboratoriotutkimuksissa bakteeria on löytynyt raasteen lisäksi porkkanoita toimittaneen viljelijän porkkanoista, varaston puhtaus- ja maaperänäytteistä. Bakteerikantojen tyypitystutkimukset ja vertailu potilasnäytteisiin ovat kesken. Epidemian aiheuttajaksi epäiltyä porkkanaa ei ole enää viljelijän varastoissa. Keittiöille on ilmoitettu löydöksestä ja varmistettu, ettei kyseistä porkkanaerää tai siitä valmistettua raastetta enää tarjota.

Y. pseudotuberculosis -bakteeri on aiheuttanut useita ruokamyrkytysepidemioita kotimaisen porkkanan välityksellä vuodesta 2003 alkaen. Bakteeria on voitu eristää korkeina pitoisuuksina erityisesti talven yli varastoiduista porkkanoista. Uudet porkkanat eivät aiheuta riskiä sairastua yersinioosiin.

Evira on ohjeistanut suurkeittiöitä ja kasvisten käsittelijöitä toimenpiteistä porkkanan Yersinia pseudotuberculosis -riskin vähentämiseksi: http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_251.pdf

Kansanterveyslaitos/Tartuntatautilääkärin kommentit

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taina Niskanen, p. 020 77 24318


Aihealueet: