Kalan erityissyöntisuositus koskemaan myös meritaimenta

15.5.2009

<div>Meritaimen on yksi Suomen ja Ruotsin nk. dioksiinipoikkeuksen piiriin kuuluvista kalalajeista. </div>

Evira tutkitutti vuonna 2008 seitsemän tärkeimmän meritaimenjoen (Kymijoki, Vantaanjoki, Kemijoki, Iijoki, Aurajoki, Tornionjoki ja Merikarvianjoki) meritaimenten haitallisten aineiden pitoisuuksia (dioksiinit- ja PCB sekä bromatut palonestoaineet ja orgaaniset tinayhdisteet).

Vain yhdestä joesta eli Merikarvianjoesta pyydetyn meritaimenen dioksiini- ja PCB-pitoisuudet jäivät alle EU:n antaman enimmäispitoisuusrajan, 8 pikogrammaa WHO-TEQ/g tuorepainoa (tp).

Bromattujen palonestoaineiden ja laivanpohjamaaleissa käytettyjen tinayhdisteiden pitoisuudet olivat pieniä. Tässä tutkimuksessa ei ollut mukana järvitaimenia, koska järvissä dioksiinikuormitus on selvästi pienempi kuin meressä.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositusten mukaan kalaa on hyvä syödä ainakin kaksi kertaa viikossa ja eri kalalajeja on suositeltavaa käyttää vaihdellen. Lisäksi Evira on antanut erityissuosituksen siitä, että lapset, nuoret ja hedelmällisessä iässä olevat aikuiset voivat syödä Itämeren isoa, yli 17cm silakkaa tai vaihtoehtoisesti Itämerestä pyydettyä lohta 1-2 kertaa kuukaudessa.

Edellä mainittujen tutkimustulosten perusteella Evira katsoo, että myös meritaimenet on luettava kyseiseen lohen ja ison silakan ryhmään. Kalan käyttöä koskevat erityissuositukset tullaan päivittämään vastaavasti.

Lisätietoja tutkimuksesta:
evira.fi>elintarvikkeet>elintarviketietoa>vierasaineet>meritaimenten dioksiini- ja PCB-pitoisuudet

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Anja Hallikainen, Evira p. 050 3868433
Ylitarkastaja Ulla Karlström, Evira, p. 040 487 7798
Kemisti Päivi Ruokojärvi, THL p. 020 6106349
Erikoistutkija Hannu Kiviranta, THL p. 020 6106361
Erikoistutkija Pekka Vuorinen, RKTL p. 020 5751277


Aihealueet: