Kalatuotanto kasvuun kiertovesiviljelyllä

30.1.2015

<p>Suomalaisen kalankasvatuksen on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Kasvua odotetaan avomeren kalankasvatuksesta ja veden kierrättämiseen perustuvasta kiertovesiviljelystä. Kiertovesiviljely vähentää vesistöjen rehevöitymistä. Se kuitenkin asettaa kalojen terveydelle ja hyvinvoinnille tavanomaista isompia vaatimuksia, koska viljelykalatiheys on suurempi ja vedenkäsittely monimutkaisempaa.</p>

Kiertovesiviljely on Suomessa uusi kasvava vesiviljelymuoto. Siihen liittyy kalaterveysongelmia, jotka ovat erilaisia kuin tavanomaisessa kalankasvatuksessa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutkii kiertovesiviljelyn seurauksia kalojen hyvinvoinnille, jotta pystytään paremmin vastaamaan kehittyvän kasvatusmuodon vaatimuksiin.

Kiertovesiviljelyn kalaterveysongelmilla vaikuttaa olevan kytkös veden laatuongelmiin. Vesiarvojen tosiaikainen mittaus ja samanaikainen kalaterveyden seuranta auttavat tunnistamaan kalojen terveys- ja hyvinvointiongelmat.

”Tavoitteena on, että yritykset saavat toimivia työkaluja kiertovesiteknologian ja tuotannon kehittämiseksi. Hanke parantaa olennaisesti myös kalaterveysviranomaisten mahdollisuuksia palvella elinkeinoa kiertovesiviljelyn kalaterveyskysymyksissä”, kuvailee tutkimushankkeen  ohjausryhmän puheenjohtaja, erikoistutkija, ELT Perttu Koski Eviran tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksiköstä.

”Kiertovesiviljelyssä samaa vettä kierrätetään useaan kertaan, jolloin kasvatettavaa kalakiloa kohti tarvitaan vettä huomattavasti vähemmän. Poistuvan veden määrä on murto-osa tavanomaisen kalanviljelyn poistovedestä. Poistoveden ravinnepitoisuudet ovat siten myös huomattavasti korkeampia. Se helpottaa ravinteiden erottelua lähtevästä vedestä”, sanoo Koski.

Kiertovesiviljelyn kalatautitietous ja alan erityisasiantuntemus on vähäistä jopa kansainvälisesti. Evira järjestää yhdessä Tanskan vesiviljelijöiden yhdistyksen ja Norjan biotieteellisen yliopiston kanssa kiertovesiviljelyn kansainvälisen asiantuntijatyöpajan 3. - 4.2.2015.

Työpajassa käsitellään kokemuksia kalojen taudeista, hoidon erityispiirteistä ja ennaltaehkäisystä sekä kalojen hyvinvoinnista kiertovesiviljelyssä. Myös vedenlaadun hallinta muun muassa biologisten suodattimien avulla on keskusteluissa esillä.

Tutustu Eviran tutkimushankkeeseen Kalaterveyden hallinta kiertovesiviljelyssä.

Pohjoismainen kiertovesiviljelytyöpaja on saanut rahoitusta Pohjoismaiselta ministerineuvostolta.

Tutustu englanninkieliseen ohjelmaan.

Lisätietoa:     
erikoistutkija, jaostopäällikkö Perttu Koski, p. 040 569 4541
tutkija Anna Maria Eriksson-Kallio, p. 050 439 2788

 

Aihealueet: