Kalojen hyvä terveys on edellytys kalojen hyvinvoinnille

13.3.2013

<p>Kalojen terveyteen vaikuttavat kalataudit ja ympäristössä tapahtuvat muutokset. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutkii ja valvoo sekä luonnonvaraisten että kasvatuskalojen terveyttä. Kalojen taudit ovat harvoin vaarallisia ihmisen terveydelle.</p>

Evira järjestää yhdessä Suomen kalankasvattajaliiton kanssa vuosittaiset Kalaterveys- ja yrittäjäpäivät. Tänä vuonna tapahtuma on Jyväskylässä 14.3.-15.3.2013. Eviran asiantuntijat tuovat esityksissään esille kalankasvatusta vaikeuttavia uusia ajankohtaisia tauteja.

Evira on monessa mukana
Eviran kalatutkimus keskittyy laboratorionäytteiden analysointiin ja kalatautien tutkimukseen. Evira huolehtii kalojen hyvinvointiin liittyvästä valvonnasta ja elintarvikehygieniaohjeistuksesta alan toimijoille.

Ajankohtaista tarttuvista kalataudeista
Ajankohtaisiin tautiuhkiin kuuluvat tarttuva lohen anemia (ISA) ja lohikalojen alphavirukset (SAV). Kumpaakaan tautia ei Suomessa ole. ISA-tauti, joka voi levitä veden, kalan, kalajätteiden sekä ihmisen toiminnan välityksellä laajoille alueille. ISA-tauti on Suomessa eläintautilain perusteella vastustetta eläintauti ja se kuuluu ns. helposti leviävien tautien ryhmään.

SAV-taudille ei ole lääkitystä, joten tartunnan välttäminen on ainoa tapa estää taudin aiheuttamia tappioita. Samoin SAV- virusten aiheuttamat taudit ovat eläintautilain perusteella vastustettavia eläintauteja ja kuuluvat ns. valvottavien tautien ryhmään.

Eviran tautikatsaus tarttuvaan haimakuoliotautiin (Infectious Pancreatic Necrosis IPN) selventää viime vuonna sisävesistä todetun viruksen merkitystä kalankasvatukselle. Lohikalojen (esimerkiksi taimen, nieriä, kirjolohi ja lohi) pikkupoikasien kuolleisuus vaihtelee IPN-viruskannan, kalalajin, kalan iän ja kalan vastustuskyvyn mukaan. Sisävesissämme tavattavan viruskannan ei ole todettu aiheuttavan merkittävää kuolleisuutta.

Koulutuspäivillä käsitellään myös kasvatettaville kaloille tautia aiheuttavien flavobakteerien ennaltaehkäisyä, jossa kalojen rokottaminen bakteeritartuntaa vastaan on ennaltaehkäisevän työn parhaita keinoja ja erittäin suositeltavaa.

Myös ruokinta ja rehut vaikuttavat kalojen terveyteen
Ruokinnan ja rehun vaikutukset kalaterveyteen ovat moninaisia, vaikkakin syy-yhteyttä rehun ja epäiltyjen rehun aiheuttamien ongelmien välillä on usein hankala todistaa jälkikäteen. Esimerkkinä kalarehun mahdollisesti aiheuttamasta ongelmasta voidaan mainita kuluneena vuonna todettu kirjolohen pikkupoikasien ummetustauti.

Kalatuotteiden valvontaohjeistus uudistettu
Kalaterveyspäivillä kerrotaan myös uudesta Evira laatimasta ohjeesta kalastustuotteiden valvonnan, elintarvikehygienian ja tuoteturvallisuuden kannalta. Ohje on suunnattu valvontaviranomaisille, mutta myös toimijat voivat sitä hyödyntää. Ohjeessa käsitellään kalastustuotteita koskevia vaatimuksia alkutuotannossa, valmistus- ja vähittäismyyntivaiheessa. Tärkeimmät kalankasvatusta koskevat vaatimukset koskevat kalan aistinvaraista laatua, säilytys- ja kuljetuslämpötiloja, jäähdytykseen käytettävän veden ja jään turvallisuutta ja pakkausmerkintöjä.

Tutustu kalojen tauteihin

Muista noudattaa hyvää keittiöhygieniaa
Hyvä keittiöhygienia on perusta turvalliselle ruoanvalmistukselle. Raa’at tai puutteellisesti kypsennetyt, mateesta, hauesta, ahvenesta tai kiiskestä valmistetut kala-ateriat saattavat altistaa lapamatotartunnalle. Keittämällä tai paistamalla valmistettavat kala-ateriat ovat täysin vaarattomia.

Lue miten noudatat hyvää keittiöhygieniaa

Lisätietoja Suomen kalankasvattajaliitosta ja Kalaterveys- ja yrittäjäpäivistä

Lisätietoja kalataudeista:
ELT, erikoistutkija , jaostopäällikkö Perttu Koski
tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö, p. 040 569 4541.

Aihealueet: