Kanojen, nautojen sekä koirien ja kissojen hyvinvointia koskevat esitteet on uudistettu

12.8.2008

<div>Evira on uudistanut kanojen, nautojen sekä koirien ja kissojen hyvinvointia koskevat esitteet. Esitteisiin on koottu eläinten pitoa ja hyvinvointia koskeva keskeinen eläinsuojelulainsäädäntö. Säädösten lisäksi esitteeseen on koottu eläintenpitoa koskevia suosituksia. </div>

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläintenpidossa on lisäksi edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Eläinsuojeluvalvontaa paikallistasolla hoitavat kunnaneläinlääkäri, terveystarkastaja sekä poliisi. Viranomaisten lisäksi eläinsuojelutarkastuksia tekevät lääninhallitusten valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat.

Läänin alueella eläinsuojelusäädösten noudattamista ohjaa ja valvoo lääninhallitus ja erityisesti siellä työskentelevä läänineläinlääkäri. Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinsuojelusäädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Ministeriötasolla eläinsuojelusäädösten valmistelu ja täytäntöönpanon valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

Esitteitä voi tilata Evirasta maksutta. Toimituskuluja ei peritä, jos ne ovat alle 5 euroa.

Tilaukset voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tilaukset@ evira.fi, puhelimitse numerosta 020 77 25104, 0400 378 710 tai internetin kautta osoitteesta www.evira.fi > Tilauspalvelut > Esitteet

Säädöstekstit löytyvät kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta: www.mmm.fi

Lisätietoja:
ylitarkastaja Helena Hepola, p. 020 77 24251
ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 020 77 24225


Aihealueet: