Kanojen tarttuvaa keuhkoputkentulehdusta on todettu neljässä harrastekanalassa

29.4.2011

<p>Kanojen tarttuvaa keuhkoputkentulehdusta (Infectious Bronchitis eli IB) on todettu neljä uutta tapausta harrastekanaloissa. Tilat sijaitsevat Ylöjärvellä, Ilmajoella, Vimpelissä ja Akaalla. Kyseisiltä tiloilta on tutkittu näytteitä, koska niiden ja viime viikolla todetun tartuntatilan välillä on ollut lintujen myyntejä tai ostoja. Tartunta vahvistettiin Evirassa tehdyissä tutkimuksissa. Tartuntatiloille ei saa tuoda eikä niiltä saa viedä pois siipikarjaa. Rajoitukset ovat voimassa kunnes voidaan varmistua, ettei tartunnan leviämisen vaaraa enää ole. Näiden ja aikaisempien tautitapausten johdosta Evira on käynnistänyt tutkimukset tartunnan mahdollisesta esiintymisestä muilla siipikarjatiloilla.</p>

IB-tauti aiheuttaa linnuissa on hengitystieoireita, muninnan laskua ja munien laatumuutoksia, kuten ohutkuorisuutta. Jos epäilee linnuissaan olevan IB-tautia tai muuta tarttuvaa eläintautia, tulee ottaa yhteyttä paikalliseen kunnaneläinlääkäriin. Siipikarjan kasvattajalla on velvollisuus ilmoittaa kunnaneläinlääkärille myös, jos hän havaitsee tilan linnuissa kuolleisuuden nousua, kasvun hidastumista, rehun ja veden kulutuksen pienenemistä, muninnan laskua tai keskushermosto-oireita. Nämä oireet voivat viitata myös helposti leviäviin siipikarjatauteihin, kuten lintuinfluenssaan tai newcastlen tautiin. IB ei tartu ihmiseen.

Tautitapausten selvittämiseksi on erittäin tärkeää, että kaikki siipikarjan pitäjät ovat rekisteröityneet. Siipikarjan pitäjien on ilmoittauduttava oman kuntansa maaseutuviranomaiselle huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Rekisteröitymisvelvollisuus koskee myös harrastekanaloita ja vaan yhdenkin linnun omistajia.

Kevätmuuton aikana siipikarja on aiempien vuosien tavoin suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti siipikarja tulee pitää joko sisätiloissa tai suojata niiden ulkoilualue kauttaaltaan esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla 1.3. - 31.5. välisenä aikana. Toimenpiteet on suunnattu siipikarjan suojaamiseen lintuinfluenssalta, mutta samalla suojataan lintuja myös muilta tarttuvilta taudeilta

Ilmitulleiden IB-tautitapausten johdosta suositellaan, että kanoja ei siirretä tilojen välillä, kunnes taudin levinneisyys on selvinnyt.

Lue lisää Eviran sivuilta:
Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Eläintaudit > Siipikarja > IB eli tarttuva keuhkoputkentulehdus

Lue lisää ETT:n sivuilta:
IB (Infectious Bronchitis) eli tarttuva keuhkoputkentulehdus

Siipikarjan pitäjien rekisteröityminen

Siipikarjan ulkonapitokielto

Eviran tiedotteet aikaisemmista IB-tapauksista
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/ajankohtaista/?bid=2446 http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/ajankohtaista/?bid=2459

Lisätietoa:
tutkija Päivikki Perko-Mäkelä, tuotanto- ja villieläintutkimusyksikkö, Evira
p. 02077 25413, päivikki.perko-makela at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
tutkija Heli Kallio, tuotanto- ja villieläintutkimusyksikkö, Evira
p. 050 405 5776, heli.kallio at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
ylitarkastaja Miia Kauremaa, eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö, Evira
p. 0400 318 510, miia.kauremaa at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele Nauholz, Eläintautien torjuntayhdistys ETT
p. 06 412 6999, hannele.nauholz at-merkki.gif : 1Kb ett.fi

Aihealueet: