Kansainvälinen kasvinterveyden riskinarvioinnin seminaari Suomessa

28.9.2012

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjestää ensimmäisen kansainvälisen kasvinterveyden riskinarvioinnin seminaarin alan tutkijoille ja muille toimijoille. Seminaarin tarkoituksena on vahvistaa alan yhteistyötä ja lisätä kasvinterveyden riskinarviointeihin liittyvää tietämystä. Seminaarin yhteydessä järjestetään myös Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) kymmenvuotisjuhlatapahtuma, jonka teema on kasvinterveyden riskinarviointi.</p>

Seminaarissa käsitellään laajasti useita kasvinterveyden riskinarviointien osa-alueita ja niihin liittyviä tutkimuksia. Seminaarin päävieras on tohtori Andrew Liebhold, joka esittelee lajien leviämisen populaatioekologista teoriaa ja sitä, miten sitä voidaan hyödyntää uusille alueille leviävien tuhoojien hallinnassa. Muissa seminaarin esityksissä käsitellään muun muassa tapoja ennustaa, mitkä tuhoojat saattavat levitä uusille alueille ja uhata siellä paikallista kasvintuotantoa sekä ilmastonmuutoksen vaikutusta tuhoeläinten levinneisyysalueisiin. Lisäksi kuullaan esityksiä metsätuhoojien leviämisreiteistä sekä tuhoojien leviämisen matemaattisesta mallintamisesta.

Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaisen kymmenvuotisjuhlatapahtumassa esitellään kattavasti viraston toimintaa kasvinterveyden riskinarviointien alalla, liittyen sen kehittämiin riskiarviointiohjeisiin ja uusien kasvintuotantoa uhkaavien tuhoojien seurantaan. Tarkemmin käsitellään muutamia Suomenkin kannalta tärkeitä riskinarviointeja, kuten koisokasvien heimon kasveilla esiintyvien pospiviroidien ja tammenäkkikuolemaa aiheuttavan Phytophthora ramorum -mikrobin arviointeja. Tapahtumassa esitellään myös hanketta, jossa on arvioitu kasvinterveysviranomaisten tekemien tuhoojakartoitusten luotettavuutta.

EFSAn kymmenvuotisjuhlatapahtuma sekä asiantuntijaseminaari ovat Säätytalolla 1.-3.10.2012. Molemmissa seminaareissa esiintyy alan tutkijoita ja puhujia useasta Euroopan maasta. Samoin yleisö on kansainvälistä.

Tutustu Eviran kasvinterveyden riskinarviointiin
ja EFSAn kasvinterveyden riskinarviointiin (englanniksi)
Lue lisää Eviran riskinarvioinnista

Lisätietoja kasvinterveyden riskinarvioinnista:
Erikoistutkija Salla Hannunen, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö
p. 040 350 9075, etunimi.sukunimi at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Aihealueet: