Kansainväliset kasvilajikeasiantuntijat Suomeen kesäkuussa

27.5.2014

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjestää kesäkuussa Helsingissä Kansainvälisen kasvilajikeoikeusliiton teknisen työryhmän kokouksen, jossa käsitellään automaatio- ja tietokoneohjelmia. Kokoukseen tulee osanottajia 14 maasta, kaukaisimmat Japanista, Etelä-Koreasta ja Brasiliasta.</p>

Kansainvälinen kasvilajikeoikeusliitto (UPOV) ylläpitää järjestelmää, jonka avulla kasvinjalostaja saa kehittämälleen kasvilajikkeelle kasvinjalostajanoikeuden. Samalla jalostaja saa kasvinjalostusmaksun korvaukseksi lajikkeensa käytöstä. Siten järjestelmä kannustaa jalostajia kehittämään uusia lajikkeita, mistä hyötyvät sekä viljelijät, teollisuus että kuluttajat.

Siihen kuuluu tällä hetkellä 71 jäsentä ja Suomi on ollut jäsen vuodesta 1993.

Merkittävän osan UPOVin työstä tekevät vuosittain kokoontuvat työryhmät. Teknisen työryhmän kokous on pidetty Suomessa viimeksi vuonna 1999. Ryhmän puheenjohtajana toimii vuosina 2012–14 ylitarkastaja Sami Markkanen Evirasta.

Tekninen työryhmä kehittää lajiketutkimuksen menetelmiä

Uusi kasvilajike pitää todeta itsenäiseksi jalosteeksi, ennen kuin se voidaan hyväksyä virallisiin lajikeluetteloihin. Lajikkeen pitää erottua muista lajikkeista, sen on oltava ominaisuuksiltaan yhtenäinen ja sen ominaisuuksien on oltava pysyviä. Nämä ominaisuudet selvitetään lajiketutkimuksessa eli DUS-testauksessa, jota UPOV ohjeistaa.

”Tekninen työryhmä antaa työkaluja uuden kasvilajikkeen DUS-testaukselle. Työryhmä selvittää esimerkiksi kenttätietokoneiden käyttämistä DUS-testauksessa”, toteaa ylitarkastaja Sami Markkanen Evirasta.

Teknisessä työryhmässä kehitetään muun muassa uusia testausmenetelmiä, tutkitaan ja sovelletaan testaukseen sopivia tilastotieteellisiä menetelmiä ja kehitetään testauksessa käytettävien tietokantojen hallintaa. Myös kuva-analyysin hyödyntäminen esimerkiksi kasvinosien automaattiseen mittaukseen on yksi työryhmän aihealueista.

Evira esittelee suomalaista lajiketestausta Loimaalla

Tavallisimpien Suomessa viljeltävien peltokasvien DUS-testaus tehdään Eviran siementarkastusyksikössä Loimaalla. Muiden kasvilajien testaamisessa käytetään apuna UPOVin jäsenvaltioiden testauslaitoksia.

Suomen kokouksessa paneudutaan muun muassa ristipölytteisten kasvilajien yhtenäisyyden testaamiseen sekä pohditaan DUS-testaukseen soveltuvien tietokoneohjelmien ominaisuuksia. Kokouksen aikana vieraillaan Eviran Loimaan toimipaikassa, jossa tutustutaan lajiketestaukseen kasvihuoneella ja koekentällä.

Lue lisää:
Lajikkeiden erottuvuuden, yhtenäisyyden ja pysyvyyden testaus (DUS-testaus)

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sami Markkanen, p. 040 8294543
jaostopäällikkö Kaarina Paavilainen, p. 040 8332480
etunimi.sukunimi /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

 

Aihealueet: