Kansainväliset menetelmät varmistavat elintarvikkeiden turvallisuutta – menetelmäkehittäjät koolla Evirassa

5.5.2008

<div>Elintarvikkeiden mikrobiologisen turvallisuuden yll&auml;pito Euroopassa perustuu merkitt&auml;v&auml;sti kansainv&auml;lisen standardisoimisj&auml;rjest&ouml;n ISOn ja eurooppalaisen standardisoimisj&auml;rjest&ouml;n CENin menetelm&auml;standardien k&auml;ytt&ouml;&ouml;n. EU-lains&auml;&auml;d&auml;nt&ouml; edellytt&auml;&auml; ensisijaisesti ISO- tai CEN-menetelmien k&auml;ytt&ouml;&auml; virallisissa tutkimuksissa. Kansainv&auml;lisen standardisoimisj&auml;rjest&ouml;n ISOn elintarvikealan komitean ISO/TC 34 mikrobiologiaa k&auml;sittelev&auml; alakomitea SC 9 Microbiology on koolla Helsingiss&auml; Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa 5.-7.5.2008. Kokousviikkoa jatketaan vastaavalla eurooppalaisen CENin ty&ouml;ryhm&auml;n CEN/TC 275/WG 6 Microbiological contamination kokouksella 8.-9.5. Kokouksiin osallistuu noin 60 mikrobiologian asiantuntijaa sek&auml; Euroopasta ett&auml; Euroopan ulkopuolelta. Edellisen kerran vastaava ISOn alakomitea oli koolla Suomessa v. 1984. </div>

Useimmat standardit tehdään yhteistyössä molemmissa järjestöissä. ISOn mikrobiologia-ryhmä on tuottanut tähän mennessä 56 elintarvikemikrobiologian laboratoriomenetelmiä koskevaa standardia ja muuta julkaisua. Niistä 30 on vahvistettu myös CENin julkaisuiksi ja kaikki yhteiset standardit ovat voimassa siten EU:n ja ETAn alueella identtisinä kansallisina standardeina. Menetelmien toimivuus varmistetaan laboratorioiden välisissä vertailututkimuksissa, joiden avulla myös taataan vertailukelpoisten tulosten saaminen eri laboratorioiden välillä.

Mikrobiologia-alakomitea on elintarvikealan kansainvälisessä standardisoinnissa merkittävin ryhmä Suomen kannalta, ja sen työssä on oltu mukana yli 20 vuotta, nykyisin aktiivisena P-jäsenenä (participating member). Alueen standardisoinnin kansallinen seuranta hoidetaan tällä hetkellä yhteistyössä Eviran yhteydessä toimivan elintarvikelaboratoriotoimikunnan ja SFS:n välillä.

ISOn ja CENin jäsenjärjestönä kokousjärjestelyistä Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Järjestelyt hoidetaan yhdessä Eviran ja Tullilaboratorion kanssa, jotka käytännössä osallistuvat asiantuntijoina mikrobiologian alueen standardien valmisteluun ISOssa ja CENissä. ISOn alakomitean kokousta johtaa Bertrand Lombard ja CENin työryhmän kokousta Alexandre Leclercq .

Lisätietoja:
Mikrobiologi, laatupäällikkö Tuula Pirhonen, Evira, puh. 020 77 24478, (040 83 82 674)
etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: