Kansallinen kasvilajikeluettelo 2009 saatavissa Eviran internetsivuilla

31.8.2009

<p>Kasvilajikelautakunta julkaisee vuosittain luettelon hyväksymistään kasvilajikkeista. Näistä lajikkeista on mahdollista tuottaa laadultaan varmistettua sertifioitua siementä.</p>

Uusi lajike voidaan hyväksyä kasvilajikeluetteloon, jos se on muista lajikkeista erottuva, yhtenäinen ja ominaisuuksiltaan pysyvä. Sillä on oltava myös riittävä viljelyarvo. Viljelyarvoon vaikuttavat lajikkeen uutuusarvo ja soveltuvuus Suomen kasvuoloihin.

Vuoden 2009 luetteloon otettiin 25 uutta lajiketta.

Suomen kansallinen kasvilajikeluettelo 2009 on saatavilla Eviran internetsivuilla.

Evira.fi > Tilauspalvelu > Julkaisut > Kasvilajikelautakunnan julkaisuja > 2009

Lisätietoja
ylitarkastaja Tapio Lahti, Evira, p. 0400 640881
etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Aihealueet: