Kansallinen valmiussuunnitelma mäntyankeroisen varalle on päivitetty

31.8.2011

<p> <strong>Mäntyankeroinen on merkittävä metsätuholainen, jota ei esiinny Suomessa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on varautunut mäntyankeroisen leviämiseen maahamme laatimalla valmiussuunnitelman, joka on nyt päivitetty. Suunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joihin ryhdytään, jos mäntyankeroinen löytyy Suomesta metsästä, kotimaisesta tai ulkomaisesta puutavarasta tai puisesta pakkausmateriaalista.</strong> </p>

Mäntyankeroinen on alle millimetrin pituinen sukkulamato, joka elää useissa havupuissa, mm. männyissä, kuusissa, pihdoissa ja lehtikuusissa. Männyillä se voi aiheuttaa lakastumistaudin, johon puut voivat kuolla muutamassa kuukaudessa.

Mäntyankeroista esiintyy mm. Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Kiinassa. Euroopassa mäntyankeroinen havaittiin ensimmäisen kerran Portugalissa vuonna 1999. Sittemmin sitä on löytynyt myös Madeiralta ja Espanjasta.

Mäntyankeroinen leviää saastuneen havupuutavaran ja havupuisen pakkausmateriaalin mukana. Sen leviämisen estämiseksi maahan tuotavalle havupuutavaralle ja puiselle pakkausmateriaalille on asetettu tuontirajoituksia ja käsittelyvaatimuksia. Näistä huolimatta pakkausmateriaalista löydetään meillä tehdyissä tarkastuksissa vuosittain eläviä mäntyankeroisia.

Suomessa mäntyankeroinen voisi todennäköisesti aiheuttaa puiden kuolemista vain maan eteläosissa. Muualla se ei kylmien ilmasto-olojen vuoksi todennäköisesti aiheuttaisi laajoja metsätuhoja, mutta sen esiintyminen maassamme vaikeuttaisi puutavaran vientiä.

Nyt päivitetyssä valmiussuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joihin ryhdytään, jos mäntyankeroinen löytyy metsästä Suomesta. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joihin ryhdytään, jos mäntyankeroinen löytyy kotimaisesta tai ulkomaisesta puutavarasta tai puisesta pakkausmateriaalista.

Hävitystoimenpiteet tulisivat sisältämään havupuuttomia vyöhykkeitä metsissä, ja tarvittaessa torjuntatoimien kohteeksi joutuisivat myös piha- ja puistopuut sekä luonnonsuojelualueet. Suunnitelmassa esitetään myös laskelmia suunniteltujen toimenpiteiden voimavaratarpeista ja toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista.

Valmiussuunnitelman päivitykseen osallistuivat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Lounais-Suomen metsäkeskus, Metsäntutkimuslaitos, Metsäteollisuus ry ja Tullihallitus.

Päivitetty valmiussuunnitelma on luettavissa Eviran internet-sivuilla: Evira.fi > Julkaisut > Kasvit > Valmiussuunnitelma mäntyankeroisen varalle  (pdf, 2747 kt)

Lisätietoa mäntyankeroisesta: Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Kasvitaudit ja tuholaiset > Vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset > Metsä- ja puutavaratuotanto > Mäntyankeroinen

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Hannu Kukkonen, Evira, puh. 02077 25030, 040 524 0227
Erikoistutkija Jyrki Tomminen, Evira, puh. 02077 25155, 040 725 7236

Aihealueet: