Kansallisen sivutuotevalvontastrategian valmistelua varten kerätään tietoja

31.8.2012

<br /> <br />

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valmistelee kansallista sivutuotevalvontastrategiaa, jota varten laadituilla sähköisillä kyselyillä halutaan kartoittaa sivutuotealan toimijoiden ja valvontaviranomaisten näkemyksiä sivutuotevalvonnan nykytilanteesta, mahdollisista epäkohdista ja niiden syistä sekä koota arvokkaita kehitysehdotuksia.

Vastaa kyselyyn!

Kyselyitä on kaksi: alan toimijoille ja valvontaviranomaisille. Vastausaikaa on 30.9.2012 asti.

Kysely sivutuotealan toimijoille

Kysely valvontaviranomaisille 

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yksittäisten vastaajien tiedot eivät ole missään vaiheessa tunnistettavissa palautteiden yhteenvedossa. Vastauksia hyödynnetään paitsi sivutuotevalvontastrategian laatimiseen myös mahdollisesti maa- ja metsätalousministeriön sivutuotelainsäädännön valmistelutyössä ja valvonnan ohjauksessa.

Eläimistä saatavat sivutuotteet
Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat muut kuin ihmisravinnoksi eläimistä saatavat tuotteet, kuten esimerkiksi kuolleet eläimet, entiset eläinperäiset elintarvikkeet, kompostointilaitoksiin menevä ruokajäte sekä teurastamon eläinperäinen sivutuote.

Lue lisää Eviran internetsivuilta
Evira.fi > Asiakokonaisuudet > Elämistä saatavat sivutuotteet 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taina Heimonen-Kauppi, Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö, puh. 029 530 4213, taina.heimonen-kauppi at-merkki.gif : 1 kB  evira.fi


Aihealueet: