Karhun liha tarkastettava ennen ravintolatarjoilua

11.12.2006

<div>Karhun lihaa myydään ja tarjoillaan ravintoloissa ja muissa tapahtumissa syksyisin karhun metsästysaikana ja sen jälkeen. Ravintoloissa tarjoiltavan ja yleiseen kulutukseen tarkoitetun vähittäismyytävän karhunlihan on oltava lihantarkastuksessa hyväksyttyä.</div>

Karhun lihantarkastus sisältää aina myös tutkimuksen trikiinien varalta. Karhu kuuluu luonnonvaraisiin riistaeläimiin, joiden lihantarkastuksesta ja lihan toimittamisesta yleiseen kulutukseen on vaatimuksia ja rajoituksia lainsäädännössä.

Luonnonvaraisen riistan lihantarkastuksen tekee virkaeläinlääkäri tarkoitukseen hyväksytyssä teurastamossa tai muussa hänen hyväksymässään paikassa, kuten metsästysseuran nk. lahtivajassa. Lihantarkastus tehdään aina kokonaiselle ruholle. Lihantarkastusta varten karhun ruho ja sisäelimet on toimitettava hyväksyttyyn paikkaan ruhon loppuun teurastusta ja tarkastusta varten. Lihantarkastuksessa tarkastetaan, että eläin on ollut terve ja että sen liha on ihmisravinnoksi kelpaavaa. Tarkastuksesta on sovittava etukäteen asianomaisen kunnaneläinlääkärin kanssa.

Lihantarkastuksen yhteydessä tehdään tutkimus trikiinien varalta kaikille sellaisille eläimille, joissa niitä tiedetään voivan esiintyä. Trikiinit ovat sukkulamatoihin kuuluvia loisia, jotka voivat tarttua raakaa tai huonosti kypsennettyä lihaa syömällä myös ihmisiin. Suomessa trikiinejä esiintyy yleisesti luonnonvaraisissa pienpedoissa ja karhuissa sekä toisinaan myös villisioissa. Ihmisille trikiinit voivat aiheuttaa vaarallisen ja pitkäaikaisen sairauden.

Lihantarkastuksessa hyväksytty liha merkitään ruhoon leimattavilla terveysmerkeillä. Teurastamossa tarkastettua lihaa voidaan toimittaa myös muihin EU-jäsenmaihin, ja se merkitään soikealla terveysmerkillä. Kunnaneläinlääkärin muussa paikassa tarkastama liha merkitään suorakulmion muotoisella terveysmerkillä, jossa on eläinlääkärin henkilökohtainen numero ja sana ”riista”. Suorakulmaisella terveysmerkillä leimattu ruho on hyväksytty vain kotimaan kulutukseen. Hyväksytty ruho saadaan paloitella teurastamossa tai paikassa, missä ruho on tarkastettu, enintään puoliruhon kolmasosiksi. Varsinaista lihan leikkuuta varten ruho on toimitettava hyväksyttyyn leikkaamoon tai asianomaiseen tarjoilupaikkaan.

Toimijan, joka vastaanottaa karhunlihaa vähittäismyyntiin tai ravintolassa tarjoilua varten, tulee varmistua, että liha on tarkastettua. Jokaisessa ruhon osassa (enintään puoliruhon kolmannes) tulee olla terveysmerkki merkkinä lihantarkastuksesta. Jos liha ostetaan valmiiksi leikattuna, pitää se olla leikattu hyväksytyssä leikkaamossa. Jos liha tulee teurastamosta tai hyväksytystä leikkaamosta, sen mukana tulee olla asiakirja, josta selviää lähettävän laitoksen tiedot.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Leena Oivanen, Evira, p. 020 77 24272 ja
ylitarkastaja Vera Haapala, Evira, p.  020 77 24294

Aihealueet: