Kasvatetun lohen tuotantoa valvotaan tehokkaasti Norjassa

27.1.2006

<div>Norjalaisen kasvatetun lohen käyttöön on viime aikoina kohdistunut epävarmuutta, koska eri lähteistä tulleet uutiset ovat väittäneet sen olevan saastunutta.</div>

Kohu-uutinen USA:sta

Ensimmäinen kohu-uutinen norjalaisesta kasvatetusta lohesta on peräisin Yhdysvalloista vuodelta 2004. Amerikkalaiset tutkijat esittivät, että norjalaista kasvatettua lohta voi syödä vain muutaman kerran vuodessa, koska se sisältää korkeita pitoisuuksia dioksiineja, dioksiininkaltaisia PCB:itä ja torjunta-aineita.

Norjalaisesta lohesta mitatut vierasainepitoisuudet olivat kuitenkin selvästi alle Euroopan unionin asettamien enimmäispitoisuusrajojen. Lisäksi Yhdysvalloissa on erilainen näkemys riskin arvionnista. EU:n komissiossa todettiinkin, ettei Euroopassa ole syytä rajoittaa Norjan lohen syöntiä.

Kiinalainen sinkkisulfaatti kalan rehussa

Seuraavaksi, vuoden 2005 alkupuolella, norjalaiset rehua valvovat viranomaiset ilmoittivat, että heidän omissa valvontatutkimuksissaan oli löytynyt korkeita lyijy (Pb)- ja kadmium (Cd)-pitoisuuksia norjalaisista eläinten ja kalojen rehuista.

Tutkimuksissa selvisi, että saastunut rehuaines oli peräisin kiinalaisesta sinkkisulfaatista, jonka käyttö rehuissa kiellettiin heti Norjassa. Kyseistä saastunutta rehua oli myyty neljän kuukauden ajan, eikä sen seurauksena odoteta ilmenevän terveyshaittaa. Kuitenkin eräät maat ovat reagoineet asiaan. Japanissa teetetyissä tutkimuksissa norjalaiset lohet todettiin määräysten mukaisiksi. Sen sijaan Venäjä on kieltänyt norjalaisen lohen viennin. Norjalaiset pyrkivätkin neuvottelemaan asiasta venäläisten viranomaisten kanssa.

Elintarvikeviraston Helsingin ympäristölaboratoriossa teettämien analyysien mukaan markkinoilta kerätystä viidestä norjalaisesta kasvatetusta lohinäytteestä ei löytynyt mitattavia määriä lyijyä eikä kadmiumia.

Viimeisin uutinen nitriitistä kalavalmisteissa

Uusin kalauutinen tämän vuoden puolelta on Norjan elintarvikevalvontaviranomaisilta. Heidän valvontatutkimustensa mukaan jotkut kalavalmisteita tuottavat yritykset ovat käyttäneet punaisen värin paranteeksi luvattomasti nitriittiä. Nitriitti on sallittu EU:ssa eräissä elintarvikkeissa lisäaineena, mutta sen käyttöä ei ole haluttu laajentaa kalaan. Tuotteet on vedetty pois markkinoilta Norjassa. Kyseisiä norjalaisia kalavalmisteita ei ole tuotu Suomeen.

Lisätietoja: elintarvikeylitarkastaja Anja Hallikainen, Elintarvikevirasto,
puh. (09) 393 1540 tai 050 386 8433

Lisätietoja nitriitistä kalavalmisteissa:
ylitarkastaja Taina Rautio, Elintarvikevirasto, puh. (09) 393 1589

Yhteispohjoismainen kalaa ja kalatuotteita käsittelevä tiedotus- ja keskustelufoorumi Seafoodnet: http://www.seafoodnet.info/index.php

Aihealueet: