Kasvikunnan tuotteiden Venäjän vientiä koskevat lisävaatimukset 1.7.2008 lähtien

1.7.2008

<div>Venäjä ja EU ovat allekirjoittaneet muistion, jota kutsutaan Memorandumiksi ja joka koskee erityisesti kasvinsuojeluaineiden jäämien, nitraatin ja nitriitin esiintymistä kasvikunnan tuotteissa. Venäjän lainsäädäntö asettaa osittain EU-säädöksiä tiukempia enimmäismääriä kasvikunnan tuotteista löytyville kasvinsuojeluaineidenjäämille sekä nitraatille että nitriitille. Memorandumiin kirjattujen toimenpiteiden avulla pyritään poistamaan vientiongelmia.</div>

Memorandumia sovelletaan 1.7.2008 alkaen. Kasvikunnan tuotteiden vienti jatkuu normaalisti, mikäli kasvinsuojeluaineiden, nitraattien ja nitriittien jäämien enimmäismääristä sekä vaadittavien asiakirjojen osalta ei Venäjällä ole huomauttamista. EU jäsenvaltioissa odotetaan nyt Venäjän tulkintaa sopimuksesta ja sen noudattamisesta käytännössä.

Venäjän lainsäädäntö edellyttää, että jokaisen vientierän mukana on oltava asiakirja, josta selviää millä tehoaineella tuotteita on käsitelty tuotannon ja varastoinnin aikana ja milloin viimeinen käsittely on tehty. Mikäli Venäjä havaitsee enimmäismäärien ylityksiä tai puutteita asiakirjoissa, voi se vaatia nk. turvallisuussertifikaatin viejältä Memorandumin mukaisesti.

Lisätietoa Eviran internetsivuilla: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/torjunta-ainejaamat/kasvikunnan_tuotteiden_vienti_venajalle/

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ulla Karlström, puh. 020 77 24288, 040 48 777 98, ulla.karlstromat-merkki.gifevira.fi

 

Aihealueet: