Kasvilajikeluetteloon hyväksyttiin 20 uutta lajiketta

16.3.2011

<p>Kasvilajikelautakunta on hyväksynyt vuoden 2011 kansalliseen kasvilajikeluetteloon 20 uutta kasvilajiketta. Lajikkeista 18 on pelto- ja nurmikkokasvilajikkeita ja kaksi maatiaisia eli ns. alkuperäiskasvilajikkeita. Suomessa siementä voidaan tuottaa vain lajikkeista, jotka ovat merkitty lajikeluetteloon joko kansallisesti tai jossain toisessa EU-jäsenmaassa.</p>

Kansalliseen lajikeluetteloon merkitseminen on lisäksi osoitus lajikkeen soveltumisesta viljelyyn Suomessa. Alkuperäiskasvien osalta luetteloon pääsy osoittaa, että lajikkeella on arvoa geenivarojen suojelussa. Suomen lajikeluettelossa ei ole yhtään geeniteknisesti jalostettua (GM) lajiketta. Evira ylläpitää Suomen kasvilajikeluetteloa.

Kasvilajikeluetteloon otettiin alkuperäiskasvilajikkeina mustakuorinen Heljä-kaura, joka on viljelyssä Elimäellä ja Joppe-syysruis, jonka kotipaikka puolestaan on Orimattila.

Uusia öljykasvilajikkeita ovat Tamarin ja Brando-kevätrapsit, joista Brando on hybridilajike. Molemmat lajikkeet ovat ruotsalaisia.

Syysviljoista lajikeluetteloon hyväksyttiin tanskalainen Skagen-syysvehnä.

Norjalainen Toria on uusi monitahoinen ohralajike. Kaksitahoisia ohrauutuuksia ovat saksalaiset Sunshine, Posada ja Grace sekä Propino, joka tulee Isosta-Britanniasta.

Kotimaisen Borealin uutuuslajikkeita ovat Mirella-kaura, Jermu-herne ja Camilla-camelina. Jermu on keltasiemeninen rehuherne. Camilla on ensimmäinen camelinalajike (kitupellava, ruistankio) lajikeluettelossa.

Nurmikasvilajikkeista luetteloon hyväksyttiin kotimainen Klaara-nurminata, Swaj-ruokonata sekä Lidar- ja Switch-timoteit. Swaj ja Switch tulevat Ruotsista ja Lidar on norjalainen lajike.

Vuoden 2011 lajikeluetteloon hyväksyttiin myös uusia nurmikkolajikkeita. Uusina lajikkeina meillä aloittavat Litango- ja Charme-punanadat ja Linares-niittynurmikka. Kaikki ovat tanskalais-saksalaisen Euro Grass:n lajikkeita

Lajikeluettelosta poistuvat SW Wikingett-ohra, Wildcat-rapsi sekä nurmikkolajikkeet Rainbow, Wesley, Felix ja Darwin.

Kasvilajikelautakunnan päätökset julkaistaan Suomen kasvilajiketiedotteissa Eviran internetsivuilla
Evira.fi > Julkaisut > Kasvit > Suomen kasvilajiketiedotteet

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tapio Lahti, Evira, p. 0400 640 881
etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: