Kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen siirtyy Evirasta Tukesiin 1.1.2011

11.8.2010

<p>Kemikaalien tuotevalvonnan tehtäviä keskitetään 2011 vuoden alusta lukien yhteen viranomaiseen eli nykyiseen Turvatekniikan keskukseen Tukesiin. Tukes vastaa jatkossa kasvinsuojeluaineiden rekisteröinnistä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sijasta.</p>

Evirasta Tukesiin siirtyvät kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja rekisteröintitehtävät sekä käytön ja kaupan valvontatehtävät. Tukesiin siirtyy samassa yhteydessä tehtäviä myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta ja Suomen ympäristökeskus SYKEstä.

Kemikaalituotevalvonnan keskittämisen tavoitteena on parantaa kemikaaliturvallisuutta ja toiminnan vaikuttavuutta sekä tehostaa voimavarojen käyttöä.

Turvatekniikan keskuksen nimi muuttuu uudistuksen yhteydessä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi (Tukes). Kemikaalien tuotevalvonnan tehtävät sijoittuvat Helsingissä ja Tampereella toimivan Tukesin Helsingin toimipisteeseen, joka sijaitsee Pasilan virastotalossa (Opastinsilta 12).

Suurin osa Eviran kasvinsuojeluaineiden hyväksynnästä vastaavasta henkilöstöstä, yhteensä 13 henkilöä, siirtyy muutoksen yhteydessä Tukesiin. Tehtävät ja toimenkuvat pysyvät muutoksesta huolimatta ennallaan. Evirasta lähtevä henkilökunta pääsee muuttamaan Pasilaan uusiin toimitiloihin vasta kevään 2011 aikana. Yhteystietojen muuttumisesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä vuodenvaihdetta.

Eviraan jäävät tehtävät
Organisaation muutoksesta huolimatta Eviraan jää edelleen kasvinsuojeluaineiden jäämiin liittyvien raja-arvojen asettamistyö sekä maataloustukien täydentäviin ehtoihin liittyviä tehtäviä. Lisäksi Evirassa tehdään elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämien valvontaa. Kasvinsuojeluaineiden osalta tiivis viranomaisyhteistyö tulee jatkumaan Eviran kanssa myös muutoksen jälkeen.

Uudistuksella tehokas yhteistyö
Kemikaalivalvonta on yhä vaativampaa ja edellyttää viranomaisilta entistä tiiviimpää hallinnollista yhteistyötä. Kemikaalihallinnon pitää palvella asiakkaita entistä paremmin ja tehokkaammin. Keskittäminen saa aikaan yhteistyön tehostumista, synergiaa ja valvonnan yhdenmukaistamista. Myös yhteistyö Euroopan kemikaaliviraston ECHAn kanssa edellyttää kemikaalihallinnon toimintojen keskittämistä.

Lue lisää kasvinsuojeluaineista Eviran sivuilla:
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely_ja_tuotanto/kasvinsuojeluaineet/ 
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/vierasaineet/kasvinsuojeluainejaamat/ 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Liisa Hirvonen, Evira, p. 020 77 25194

Aihealueet: