Kasvinsuojeluaineiden jäämävalvonnassa ennätyksellisen vähän määräystenvastaisia tuotteita

16.5.2012

<p>Kasvinsuojeluainejäämien esiintyminen elintarvikkeissa oli vuonna 2010 aiempia vuosia hieman alhaisempaa. Valtaosa (97 %) tutkituista tuotteista oli määräystenmukaisia. Entistä useammin näytteissä havaitaan kuitenkin jäämiä useista eri aineista samanaikaisesti.</p>

Määräystenvastaisia tuotteita poikkeuksellisen vähän
Vuonna 2010 tutkittiin n. 2000 elintarvikkeesta 295 eri kasvinsuojeluaineen jäämiä. Valtaosa näytteistä oli tuoreita hedelmiä ja kasviksia, viljaa ja prosessoituja elintarvikkeita. Noin puolet tutkituista tuotteista (54 %) sisälsi yhden tai useamman kasvinsuojeluaineen jäämän. Pitoisuudet olivat kuitenkin pääosin matalia ja 97 % tuotteista oli määräystenmukaisia. Määräystenvastaisista tuotteista yli 80 % oli EU:n ulkopuolelta tuotuja elintarvikkeita. Kotimaisista tuotteista 28 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Yhdessäkään tutkitussa kotimaisessa näytteessä ei sallittu enimmäismäärä (MRL) ylittynyt, mutta kahdesta näytteestä löydettiin jäämiä aineista, joiden käyttöä ei ole hyväksytty Suomessa.

Tuotteissa useiden eri aineiden jäämiä samanaikaisesti
Vaikka valtaosa havaituista kasvinsuojeluaineiden jäämistä oli määräystenmukaisia, sisälsi osa näytteistä samanaikaisesti useiden eri aineiden jäämiä. EU:ssa sallittujen tehoaineiden määrä on vähentynyt, mutta useita eri tehoaineita sisältäviä yhdistelmävalmisteita on tullut markkinoille aiempaa enemmän. Kasvinsuojeluainejäämille ei ole määritetty sellaista sallittua enimmäismäärää, jossa näiden aineiden yhteenlaskettua määrää rajoitettaisiin. Jos yksittäiset jäämät tuotteessa ovat määräystenmukaisia, katsotaan tuote määräystenmukaiseksi, vaikka se sisältäisi useita eri jäämiä yhtäaikaisesti.

Näytteitä, joissa todettiin samanaikaisesti yli kymmentä eri kasvinsuojeluaineen jäämää, oli mansikoissa (14 jäämää), viinin lehdissä (13 jäämää) ja herneissä (12 jäämää). Appelsiineissa, vadelmissa, viinirypäleissä, korianterissa ja tomaateissa oli näytteitä, joissa löydettiin 10 eri aineen jäämää.

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä tutkitaan vuosittain
Suomessa tutkitaan vuosittain kasvinsuojeluainejäämiä Eviran, Tullin, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten yhteistyönä. Valvonta on keskittynyt perinteisesti sellaisiin kasviksiin, hedelmiin ja viljatuotteisiin, joiden osuus ruokavaliossa on merkittävä. Kasvinsuojeluainejäämiä tutkitaan myös eläimistä saatavista elintarvikkeista. Lisäksi valvontaa kohdistetaan tunnettujen jäämäongelmien perusteella mm. seuraamalla RASFF -hälytysjärjestelmään tulevia ilmoituksia.

Lisää aiheesta:
Vuoden 2010 valvontaohjelman tulokset:
evira.fi - asiakokonaisuudet - vierasaineet - kasvinsuojeluainejaamat - valvonta - valvontatulokset 2010

Eviran julkaisu 5/2012: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=290

 Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ulla Luhtasela, Evira, p. 040 4877798, ulla.luhtasela at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Tutkimuspäällikkö Kalevi Siivinen, Tullilaboratorio, p. 040 33 23267, kalevi.siivinen at-merkki.gif : 1Kb tulli.fi

Aihealueet: