Kasvinsuojeluaineiden jäämävalvonnassa tehostettiin vuonna 2008 erityisesti thaimaalaisten tuotteiden valvontaa

25.1.2010

<p>Kasvinsuojeluainejäämien esiintyminen kasviperäisissä elintarvikkeissa oli vuonna 2008 samaa tasoa kuin aiempina vuosina. Valtaosa (94 %) tutkituista tuotteista oli määräystenmukaisia. Erityisesti thaimaalaista alkuperää olevissa tuotteissa havaittiin sallitun enimmäismäärän ylittäviä jäämäpitoisuuksia.</p>

Pienet jäämäpitoisuudet ovat yleisiä
Vuonna 2008 tutkittiin n. 2000 kasviperäisestä elintarvikkeesta 256 eri kasvinsuojeluaineen jäämää. Valtaosa näytteistä oli tuoreita hedelmiä ja kasviksia, loput viljaa ja prosessoituja elintarvikkeita. Yli puolet tutkituista tuotteista (59 %) sisälsi yhden tai useamman kasvinsuojeluaineen jäämän. Pitoisuudet olivat kuitenkin pääosin matalia ja 94 % tuotteista oli määräystenmukaisia. Kotimaisista tuotteista 37 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä, joista vain kaksi näytettä (vadelma ja tilli) ylittivät sallitun enimmäismäärän.

Määräystenvastaisuuksia erityisesti thaimaalaisissa tuotteissa
Jäämävalvonnassa havaittujen määräystenvastaisten tuotteiden osuus (6 %) kasvoi vuodesta 2007 yhdellä prosentilla. Yhtenä kasvun syynä voidaan pitää thaimaalasten tuotteiden valvonnan tehostamista. Määräystenvastaisista tuotteista 28 % oli thaimaalaista alkuperää. Jäämiä havaittiin erityisesti tuoreissa mausteyrteissä, kuten korianterissa ja basilikassa, tuoreissa maustepaprikoissa, pavuissa, munakoisoissa ja sipulissa. Muut määräystenvastaiset tuotteet jakaantuivat tasaisesti useaan eri alkuperämaahan, Kiinan (6 %), Egyptin ja Israelin (5 %) ollessa seuraavaksi yleisimmät määräystenvastaisten tuotteiden alkuperämaat. Seurantanäytteistä, jotka otettiin aiemmin määräystenvastaisiksi todetuista tuotteista, thaimaalaisten tuotteiden osuus
oli 50 %.

Viranomaistoimenpiteet
Määräystenvastaisten, eli jäämiä yli sallitun enimmäismäärän sisältävien tuotteiden jakelu markkinoille pysäytettiin, ja takaisinvetoon ryhdyttiin, mikäli tuotteen epäiltiin aiheuttavan terveydellistä vaaraa kuluttajille. Vuoden aikana tehtiin seitsemän ilmoitusta EU:n nopeaan hälytysjärjestelmään (RASFF) todettujen enimmäismäärän ylitysten johdosta. Ilmoitus tehdään ainoastaan, jos riskinarviointi osoittaa, että tuote saattaisi aiheuttaa terveydellistä haittaa jollekin kuluttajaryhmälle.

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä tutkitaan vuosittain
Suomessa tutkitaan vuosittain kasvinsuojeluainejäämiä Eviran, Tullin, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten yhteistyönä. Valvonta on keskittynyt perinteisesti sellaisiin kasviksiin, hedelmiin ja viljatuotteisiin, joiden osuus ruokavaliossa on merkittävä. Lisäksi valvontaa kohdistetaan tunnettujen jäämäongelmien perusteella mm. seuraamalla RASFF – hälytysjärjestelmään tulevia ilmoituksia.

Lisää aiheesta:
Vuoden 2008 valvontaohjelman tulokset: evira.fi - asiakokonaisuudet - Vierasaineet- Kasvinsuojeluainejäämät - Valvonta - Valvontatulokset 2008

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ulla Karlström, Evira, p.020 7724288, 040 4877798, ulla.karlstrom at-merkki.gif evira.fi
Tutkimuspäällikkö Kalevi Siivinen, Tullilaboratorio, p. 020 49 23267, 040 33 23267,
kalevi.siivinen at-merkki.gif tulli.fi

Aihealueet: