Kasvinsuojeluaineisiin liittyvät tehtävät ovat siirtyneet Evirasta Tukesiin

3.1.2011

<p>Kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja valvontatehtävät ovat siirtyneet vuoden 2011 alusta lukien Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Lisäksi Tukesiin siirtyivät kemikaalien tuotevalvonnan tehtävät Suomen ympäristökeskuksesta sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta.</p>

Evirasta siirtyi 13 henkilöä Tukesiin. Siirtyviä henkilöitä on kaikista virastoista yhteensä 74, ja uuden Tukesin henkilöstömäärä kasvaa laajenemisen myötä noin 200:een. Siirtyvien henkilöiden muutto Pasilan tiloihin tapahtuu viikolla 2.

Evirasta siirtyvien henkilöiden matkapuhelinnumerot säilyvät ennallaan. Sähköpostiosoitteet ovat 1.1.2011 lähtien muotoa etunimi.sukunimi at-merkki.gif : 1Kb tukes.fi. Postiosoite on 1.1.2011 lähtien Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, PL 66, 00521 Helsinki. Käyntiosoite on Opastinsilta 12 B.

Organisaation muutoksesta huolimatta Eviraan jää edelleen kasvinsuojeluaineiden jäämiin liittyvien raja-arvojen asettamistyö sekä maataloustukien täydentäviin ehtoihin liittyviä tehtäviä. Lisäksi Evirassa tehdään elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämien valvontaa.

Tukesin tehtävänä on valvoa ja edistää tuotteisiin, palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimuksenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaaliturvallisuutta sekä kasvinsuojeluaineiden turvallisuutta ja laatua.

Lisää aiheesta:
Kemikaalivalvontaa keskitetään Tukesiin (pdf, 61 kt)

Kasvinsuojeluaineasiat:
www.tukes.fi/kasvinsuojeluaineet

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Liisa Hirvonen, Tukes, p. 0400 959 071

Aihealueet: