Kasvinsuojeluainejäämiä tutkitaan vuosittain: perunavalmisteet valvonnan erityiskohteena vuonna 2007

26.11.2008

<div>Vuoden 2007 kasvinsuojeluainejäämävalvonnan erityisenä kohteena olivat erilaiset perunavalmisteet, kuten sipsit ja ranskalaiset. Pieniä jäämäpitoisuuksia löydettiin noin kolmannesosasta näytteitä. Näytteet olivat kuitenkin määräystenmukaisia eikä jäämistä aiheudu terveyshaittoja kuluttajalle.</div>

Näytteinä sipsejä ja ranskalaisia perunoita
Erilaisia perunavalmisteita sekä muutamia maissituotteita tutkittiin yhteensä 40 kpl. Näytteeksi kerättiin pääkaupunkiseudun kaupoista sipsejä, ranskanperunoita, lohkoperunoita, perunaviipaleita sekä maissilastuja. Pieniä jäämäpitoisuuksia havaittiin 38 prosentissa tuotteista. Yleisin löydös oli klorprofaami, jota käytetään perunalla itämisen estämiseksi. Yhteensä jäämiä löydettiin kuuden eri tehoaineen käytöstä.

Tuotteet turvallisia kuluttajalle
Jäämälöydöksistä huolimatta perunavalmisteet arvioitiin turvallisiksi kuluttajille. Korkeimmalla sipseistä havaitulla klorprofaamipitoisuudella laskettuna 20-kiloinen lapsi saisi syödä kerta-annoksena 40 pussillista sipsejä ilman jäämien aiheuttamia haittavaikutuksia. Tutkitut tuotteet olivat kaikki määräystenmukaisia.

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä tutkitaan vuosittain
Suomessa tutkitaan vuosittain kasvinsuojeluainejäämiä Eviran, Tullin, Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakeskuksen (STTV) ja kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten yhteistyönä. Valvonta on keskittynyt perinteisesti erilaisiin kasviksiin, hedelmiin ja viljatuotteisiin. Viime vuoden valvontaohjelmassa haluttiin nostaa erityisesti lasten ja nuorten suosimat sipsit ja ranskalaiset tutkimusten kohteeksi.

Lisää aiheesta:
Vuoden 2007 valvontaohjelman tulokset
evira.fi > elintarvikkeet > valvonta ja yrittäjät > torjunta-ainejäämät > kasvinsuojeluainejäämien valvonta vuonna 2007

Lisätietoja:
Evira
ylitarkastaja Ulla Karlström
p. 020 7724288, 040 4877798,
ulla.karlstrom at-merkki.gifevira.fi

Tullilaboratorio
tutkimuspäällikkö Kalevi Siivinen,
p. 02049 23267, 040 33 23267,
kalevi.siivinen at-merkki.giftulli.fiAihealueet: