Kasvinsuojeluainejäämien valvonta vuonna 2006

3.12.2007

<div>Kasvinsuojeluainejäämien esiintyminen kasviperäisissä elintarvikkeissa oli vuonna 2006 samaa tasoa kuin aiempina vuosina. Jäämiä tutkittiin yhteensä 2 024 tuotteesta. Määräystenvastaisia näytteitä oli 116 kpl (5,7 %). Niistä 75 oli kolmasmaatuotteita ja 41 muista EU-maista peräisin olevia tuotteita. Kotimaisissa tuotteissa ei todettu sallittujen enimmäismäärien ylityksiä. </div>

Puolessa näytteistä pieniä jäämiä, mutta harvoin sallitun enimmäismäärän ylityksiä

Näytteistä 49 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Hedelmä- ja vihannesnäytteistä jäämiä oli 55 %:ssa, viljanäytteistä 38 %:ssa ja prosessoiduista elintarvikkeista otetuista näytteistä 34 %:ssa. Vain yhdessä tutkituista 25 lastenruokanäytteestä todettiin jäämiä, ja siinäkin pitoisuus jäi alle sallitun enimmäismäärän. Luomutuotteista (106 kpl) jäämiä todettiin seitsemässä tuotteessa, jotka menettivät luomustatuksensa. Kotimaisista tuotteista 28 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä, muista EU-maista peräisin olevista tuotteista jäämiä oli 47 %:ssa ja kolmasmaatuotteista 59 %:ssa. 

Ruokaleipiä, ruokaöljyjä ja viinejä koskevat tulokset

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä tutkittiin 40 leivästä. Näytteistä 17 oli ruisleipiä ja mukana oli myös näkkileipiä, sekaleipiä ja vaaleita leipiä sekä yksi luonnonmukaisesti tuotettu leipä. Kaikista leivistä löytyi klormekvattijäämiä. Klormekvattia käytetään viljoilla lakoutumisen estämiseen. Lisäksi kahdesta ruisleivästä löytyi pirimifossi-metyylin jäämiä. Aine on tarkoitettu tuholaisten torjuntaan siiloissa. Jäämäpitoisuudet eivät ylitä viljalle asetetuista enimmäismääristä johdettuja sallittuja enimmäismääriä. Leipien jäämätasojen avulla arvioitu kuluttaja-altistus ei ylitä haitallisille terveysvaikutuksille asetettuja viiteannosrajoja. Riskinarvioinnin perusteella havaittuihin jäämätasoihin ei liity välitöntä tai pitkäaikaista terveysriskiä myöskään suurkuluttajille.

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä tutkittiin myös 40 erilaisesta ruokaöljystä. Näytteistä 13 oli kylmäpuristettuja öljyjä ja yksi niistä oli luonnonmukaisesti tuotettu. Jäämiä löytyi vain kahdesta öljystä. Yhdestä kylmäpuristetusta oliiviöljystä löytyi fentionia, joka on tuholaisten torjunta-aine ja toisesta kylmäpuristetusta oliiviöljystä rikkakasvien hävittämiseen käytettävän terbutylatsiinin jäämiä.

Vuonna 2006 tutkittiin jäämiä myös 70 viininäytteestä (58 puna- ja 12 valkoviiniä). Näytteistä 8 oli luomuviinejä. Kasvinsuojeluaineiden jäämiä näytteistä sisälsi 43, joista 35 oli punaviiniä ja 8 valkoviiniä. Havaitut jäämätasot olivat kuitenkin pieniä. Luomuviineissä ei havaittu jäämiä.

Lisätietoja kasvinsuojeluainejäämien valvonnasta vuonna 2006 ja Eviran julkaisu 20/2007 Pesticide Residue Monitoring in Finland – 2006. Fruit, Vegetables and Cereals löytyy Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/torjunta-aineet/

Lisätietoja:
Elintarvikeylitarkastaja Arja Kaiponen, Evira, p. 020 77 24288 (kotimaiset tuotteet sekä ruokaleivät ja ruokaöljyt)
Ylitarkastaja Juha Laakso, Evira, p. 020 77 25189 (ruokaleipien riskinarviointi)
Tutkimuspäällikkö Kalevi Siivinen, Tullilaboratorio, p. 02049 23267 (maahantuodut tuotteet)
Elintarviketarkastaja Tiina Paavola, puh. 310 31590 ja kemisti Pirjo Tikkanen, p. 310 31579 Helsingin kaupungin ympäristökeskus (Helsingin kaupungin alueellaan tutkimat tuotteet)
Ylitarkastaja Satu Räsänen, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, p. (09) 3967 2761 (viinit).

Aihealueet: