Kasvinterveyslaboratorioita kehitetään pohjoismais-balttilaisena yhteistyönä

2.6.2014

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran järjestää vuoden 2014 pohjoismais-balttilaisen kasvinterveyslaboratorioiden kokouksen kesäkuussa Helsingissä. Kokous painottuu kasvintuhoojien määrittämisessä käytettäviin menetelmiin ja niiden validiointiin.</p>

Tarve säännöllisiin Pohjoismaiden ja Baltian maiden kasvinterveyslaboratorioiden tapaamisiin on lähtenyt laboratorioalan nopeasta kehityksestä ja halusta yhdessä ratkaista ongelmia ja suunnitella tulevaisuutta.

Vuoden 2014 asiantuntijakokous pidetään 3.-4.6.2014 Helsingissä. Osallistujia on Suomen lisäksi Norjasta, Tanskasta, Virosta, Liettuasta ja Latviasta. Kaikkiaan kokoukseen osallistuu parisenkymmentä kasvinterveysalan asiantuntijaa.

Keskeisenä aiheena kokouksessa on kasvintuhoojien määrittämisessä käytettävien menetelmien validiointi. Lisäksi arvioidaan alan laatujärjestelmiä ja kuullaan asiantuntijaesitelmiä kasvintuhoojista ja kokousmaiden tuhoojatilanteesta.

Vuotuisten pohjoismais-balttilaisten kasvinterveyslaboratoriokokousten päämääränä on lisätä yhteistyötä, madaltaa aitoja asiantuntijoiden välillä ja hyödyntää yhteistä tietoa esimerkiksi alan menetelmien kehittämisessä ja ongelmien ratkaisussa.

Sysäyksen Baltian maiden mukaantuloon toi Viron EU-jäsenyys. Sen myötä Viro osallistuu myös EU:n rahoittamaan Twinning-ohjelmaan, jossa kehitetään myös pohjoismaista yhteistyötä. Sittemmin mukaan ovat EU-jäsenyytensä myötä tulleet Liettua ja Latvia.

Lisätietoja kokouksesta:
erikoistutkija, jaostopäällikkö Jukka Tegel, p. 040 575 9174

 

 

Aihealueet: