Kasvinterveyslain muutoksen myötä korvauspäätösten tekeminen siirtyi Eviralle

14.7.2008

<div>Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003) uudistui 1.7.2008. Lakimuutoksen myötä kasvintuhoojien torjuntaan liittyvien korvauspäätösten tekeminen siirtyi TE-keskuksilta Eviran tehtäväksi heinäkuun alusta lähtien.</div>

Korvaushakemukset lähetetään edelleen hakijan alueen TE-keskukseen. TE-keskus antaa lausunnon tapauksista, joissa TE-keskus on tehnyt päätöksen tuhoojan torjumiseksi. TE-keskus lähettää hakemukset ja lausunnot edelleen Eviraan, joka päättää korvauksen maksamisesta.

Korvausta maksetaan viljelijälle hävitettävien ja osin myös torjuttavien kasvintuhoojien torjunnasta aiheutuneista taloudellisista menetyksistä. Korvauksen piiriin kuuluvat kustannukset ja vahingot, jotka ovat aiheutuneet viranomaisen antamassa torjuntapäätöksessä määrättyjen toimenpiteiden toteuttamisesta.

Lisätietoja:
Apulaisjohtaja Raija Valtonen, puh. 020 77 25040
Ylitarkastaja Atro Virtanen, puh. 020 77 25047Aihealueet: