Kasvinterveystilanne säilyi vakaana vuonna 2008

22.6.2009

<p>Kasvinterveystilanne säilyi Suomessa viime vuonna vakaana, vaikka&nbsp;valvonnassa löydettiin tuhoojaesiintymiä. Venäjältä tuodusta havupuutavarasta ei ole tavattu vaarallisia kasvintuhoojia tai muita vierasperäisiä lajeja. Riski mäntyankeroisen leviämisestä metsiin maahantuotavan puisen pakkausmateriaalin mukana oli edelleen suuri. Kasvihuoneviljelmillä todettiin vaarallisia kasvintuhoojia viime vuonna tavanomaista enemmän.</p>

Mäntyankeroislöydöksiä puisesta pakkausmateriaalista

Mäntyankeroista löydettiin vuonna 2008 kuudesta Kiinasta tuodusta pakkausmateriaalierästä. Mäntyankeroinen on havupuissa elävä, mikroskooppisen pieni sukkulamato, joka sopivissa olosuhteissa lakastuttaa ja tappaa mäntyjä. Mäntyankeroinen leviää kansainvälisessä kaupassa erityisesti puisen pakkausmateriaalin välityksellä.

Mäntyankeroismaista, mm Yhdysvalloista ja Kiinasta, tuodaan vuosittain Suomeen runsaasti puista pakkausmateriaalia, josta vain murto-osa pystytään tarkastamaan. Vuonna 2005 käyttöönotettujen k ansainvälisten käsittely- ja merkintävaatimusten tulisi estää mäntyankeroisen leviäminen puisen pakkausmateriaalin välityksellä. Viime vuosien ankeroislöydökset kuitenkin osoittavat, että käsittelyvaatimuksia ei maailmalla aina noudateta tai käsittelyt eivät ole tarpeeksi tehokkaita.

Mäntyankeroisen esiintymisalue Portugalissa on torjuntatoimenpiteistä huolimatta laajentunut. EU-maissa on löydetty Portugalista peräisin olevaa, mäntyankeroisen saastuttamaa pakkausmateriaalia ja Suomessakin viime vuonna yhdestä pakkausmateriaalierästä.

Etelänjauhiainen vitsauksena kasvihuoneviljelmillä

Etelänjauhiaisia todettiin 109 kasvihuoneviljelmällä vuonna 2008, mikä on kaksinkertainen määrä edeltäviin vuosiin verrattuna. Suurin osa esiintymistä todettiin joulutähden tuotannosta, jossa etelänjauhiaista löytyi kahdella kolmasosalla joulutähtiä tuottavista kasvihuoneyrityksistä.

Etelänjauhiaiset kulkeutuivat Suomeen taimiaineiston mukana sekä EU:n alueelta että sen ulkopuolisista maista. Poikkeuksellisesti etelänjauhiaisia löydettiin EU:n ulkopuolelta tuoduista joulutähden taimiaineistoeristä jo maahantuontivaiheessa, mikä viittaa edellisiä vuosia runsaampaan etelänjauhiaissaastuntaan taimiaineiston tuotantomaissa.

Etelänjauhiainen on Suomessa suoja-aluetuhooja, jota ei saa esiintyä meille tuotavassa taimiaineistossa. Etelänjauhiaisen leviäminen Suomeen halutaan estää, koska se on monella isäntäkasvilla elävä ja vaikeasti torjuttava kasvintuhooja, joka voi lisäksi levittää kasvihuonekurkun ja –tomaatin viruksia. Etelänjauhiaista esiintyy niin runsaasti Suomeen tuotavassa taimiaineistossa, että sen leviämisen estäminen Suomeen voi osoittautua jatkossa mahdottomaksi.

Saarnensurma ja punavyökariste levinneet metsiin

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksissa varmistui kahden uuden kasvintuhoojan, saarnensurman ja punavyökaristeen, asettuminen pysyvästi Suomeen. Saarnensurmaa löydettiin etelärannikolta ja punavyökaristetta Etelä- ja Keski-Suomesta. Tuhoojat ovat todennäköisesti levinneet Suomeen luontaisesti. Torjuntatoimenpiteisiin ei näin laajalle levinneiden metsätuhoojien kohdalla ollut enää mahdollista ryhtyä. Saarnensurman ja punavyökaristeen merkitys tuhoojina selviää tulevina vuosina.

Valvontaraportti:
Evira.fi > Tilauspalvelu > Julkaisuja 2009 > Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2008 (444 kt, pdf)

Lisätietoja
jaostopäällikkö Raija Valtonen, p. 040 560 2510
ylitarkastaja Paula Lilja, p. 040 542 1965

 

Aihealueet: