Kasvitautiepäily tomaattituotannossa

28.11.2008

<div>Suomalaisesta tomaattituotannosta on tehty viroidiepäily. Oireiden perusteella tutkittua perunan sukkulamukulaviroidia eikä muitakaan viroideja ole jatkotutkimuksissa löytynyt. Tutkimukset oireiden aiheuttajasta jatkuvat.</div>

Perunan sukkulamukulaviroidiepäily tehtiin tarkastusten ja alustavien laboratoriotutkimusten perusteella marraskuun alussa suomalaiselta tomaattiviljelmältä. Tomaattikasvustossa näkyneitä oireita olivat lehtien käpristyminen ja kehittyvien hedelmien epämuotoisuus. Viljelmän koko tomaattikasvusto on määrätty hävitettäväksi ja tuotantotilat desinfioitavaksi ennen tomaattituotannon jatkamista. Evira jatkaa oireiden aiheuttajan selvittämistä.

Viroidia tai sen oireita ei ole löydetty tomaatin taimituotannosta. Kasvien virukset ja viroidit eivät tartu tai sairastuta ihmisiä tai eläimiä.

Evira kehottaa viljelijöitä ottamaan viipymättä yhteyttä TE-keskuksen tai Eviran kasvintarkastajiin, mikäli tomaattikasvustossa näkyy edellä kuvattuja oireita.

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Raija Valtonen, Evira, p. 020 77 25040 (valvonta)
Jaostopäällikkö Jukka Tegel, Evira, p. 020 77 25070 (laboratoriotutkimukset)


Aihealueet: