Kevään raivotautirokotteiden lentolevitykset alkavat

26.4.2010

<p>Pienpedoille tarkoitettujen raivotautirokotesyöttien lentolevitys kaakkoisrajalle aloitetaan tänä keväänä maanantaina 26.4.2010. Levitykset pyritään saamaan päätökseen kahden viikon sisällä. Lennot ajoittuvat päivittäin klo 6–22 välille. Syöttien levityksellä pyritään estämään metsäraivotaudin mahdollinen leviäminen Suomeen.</p>

Lentolevityksen aikana pudotetaan kaakkoisrajalle 80 000 rokotesyöttiä. Syötit levitetään vesistöjä lukuun ottamatta 25–30 km leveälle vyöhykkeelle, joka ulottuu Tohmajärveltä Värtsilän korkeudelta Virolahdelle ja edelleen etelärannikkoa pitkin Pyhtäälle. Lentolevityksen kokonaispinta-ala on 5000 km², josta 1000 km² on vesistöä.

Lentolevityksessä käytettävät rokotesyötit ovat noin 5 x 4,5 x 1,5 cm:n kokoisia ja noin 30 gramman painoisia ruskeita paloja, joissa on voimakas kalauutteen haju. Rokotteet sisältävät heikennettyjä raivotautiviruksia, jotka ovat vaarattomia eläimille.

Syötit tulee jättää maastossa rauhaan. Henkilön, joka on saanut rokotetta suun tai silmien limakalvoille tai avohaavoihin tulee huuhdella likaantuneet kohdat huolellisesti vedellä ja tarvittaessa pestä saippualla, sekä kääntyä terveyskeskuksen puoleen.

Petoeläimiä tutkitaan jatkuvasti raivotaudin varalta. Jos luonnossa kohtaa omituisesti käyttäytyvän supikoiran, ketun tai muun petoeläimen, tulisi siitä ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille tai poliisille, joka huolehtii eläimen toimittamisesta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan tutkittavaksi.

Kentältä lähetettyjen, epäilyttävästi käyttäytyneiden eläinten lisäksi raivotaudin esiintymistä ja syöttirokotteiden tehoa seurataan tutkimalla pienpetoja etenkin rokotusalueella. Olisikin tärkeää, että rokotusalueella ja sen läheisyydessä metsästetyt tai muuten kuolleet ketut ja supikoirat sekä muut pienpedot saadaan seurantatutkimuksiin. Näytteet lähetetään Eviran Kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikköön Ouluun. Tutkimukset ovat maksuttomia.

Lisätietoa raivotaudista:
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Eläintaudit > Rabies

Lisätietoja pienpetojen lähettämisestä:
www.evira.fi > Eläintauti- ja elintarviketutkimus > Eläintautitutkimus > Pakkaus- ja lähetysohjeet > Pienpetojen lähettäminen

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Miia Jakava-Viljanen, Eläintautivirologian tutkimusyksikkö, p. 050 351 0308
Ylitarkastaja Miia Kauremaa, Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö, p. 0400 318 510

 

Aihealueet: