Kevään raivotautirokotteiden lentolevitykset alkavat

29.4.2009

<div>Pienpedoille tarkoitettujen raivotautirokotesyöttien lentolevitys aloitetaan jälleen tänä keväänä kaakkoisrajalla. Syöttien levityksellä pyritään estämään metsäraivotaudin mahdollinen leviäminen Suomeen. </div>

Levitykset pyritään hoitamaan 4.5.-10.5.09 välisenä aikana. Lennot ajoittuvat päivittäin välille klo 6 – 22. Lentolevityksen aikana pudotetaan kaakkoisrajalle 80 000 rokotesyöttiä. Syötit levitetään vesistöjä lukuun ottamatta 25–35 km leveälle vyöhykkeelle, joka ulottuu Tohmajärveltä Värtsilän korkeudelta Virolahdelle ja edelleen etelärannikkoa pitkin Pyhtäälle asti. Lentolinjat ovat toisistaan noin yhden kilometrin välein. Yhteensä linjoja lennetään 20. Lentoalue on noin 8 000 km 2.

Lentolevityksessä käytettävät rokotesyötit ovat noin 4 x 4 x 1 cm:n kokoisia n. 20 gramman painoisia ruskeita paloja. Rokotteet sisältävät heikennettyjä raivotautiviruksia, jotka ovat vaarattomia eläimille.

Maastossa oleviin syötteihin ei saa koskea, jos henkilö on saanut rokotetta suun ja silmien limakalvoille tai avohaavoihin, likaantuneet kohdat tulee pestä vedellä ja saippualla sekä kääntyä varmuuden vuoksi terveyskeskuksen puoleen.

Raivotautitilannetta on seurattu vuosittain Suomessa ja Suomen lähialueilta villieläimistä otetuilla näytteillä. Vuonna 2008 tutkittiin Suomessa eläinten aivonäytteitä raivotaudin varalta kielteisin tuloksin yhteensä 838. Suurin osa näytteistä oli ketuista ja supikoirista.

Suomessa on syöttirokotteita levitetty raja-alueella vuodesta 1990 alkaen vuosittain ja vuodesta 2003 lähtien levitykset on tehty kahdesti vuodessa – keväisin ja syksyisin. Raivotautitapauksia ei ole todettu maassamme yli 20 vuoteen lukuun ottamatta kahta vuosina 2003 ja 2007 maahantuotua eläintä, jotka lopetettiin maahantuonnin jälkeen.

Mikäli luonnossa kohtaa omituisesti käyttäytyvän supikoiran, ketun tai muun petoeläimen, tulisi siitä ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille, joka puolestaan toimittaa eläimen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan tutkittavaksi. Tutkimukset ovat maksuttomia.

Kentältä lähetettyjen, epäilyttävästi käyttäytyvien eläinten lisäksi raivotaudin esiintymistä ja syöttirokotteiden tehoa seurataan tutkimalla pienpetoja etenkin rokotusalueella. Metsästetyt ja muuten kuolleet ketut ja supikoirat sekä muut pienpedot toivotaan saatavan seurantatutkimuksiin rokotusalueelta ja sen läheisyydestä. Näytteet lähetetään Eviran Kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikköön Ouluun.

Lisätietoa raivotaudista:
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Rabies

Lisätietoja pienpetojen lähettämisestä:
www.evira.fi > Eläintauti- ja elintarviketutkimus > Näytteiden lähetysohjeet > Lähetysohjeet > Pienpetojen lähettäminen

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Miia Jakava-Viljanen, Eläintautivirologian tutkimusyksikkö,
p. 050 351 0308
Jaostopäällikkö Jessica Löfgren-Eriksson, Eläinten terveys ja hyvinvointi- yksikkö,
p. 040 572 2897Aihealueet: