Kevätvehnällä valkuaispitoisuus poikkeuksellisen alhaalla

5.11.2009

<p>Kevätvehnän keskimääräiset valkuaispitoisuudet ovat tänä syksynä alimmalla tasolla kymmeneen vuoteen ja tähän asti tutkitusta kevätvehnäsadosta vain 25 prosenttia täyttää myllykelpoisuusvaatimukset. Eviran viljalaboratorion viljasadon laatuseurannan tuloksista on julkaistu ajankohtaista tietoa Eviran internetsivuilla.</p>

Kotimaisen viljasadon laatuseuranta
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran viljalaboratorio on kotimaisen viljasadon laatuseurantaa varten pyytänyt noin 1700 viljelijältä viljanäytteitä kasvukauden 2009 viljasta. Laatuseuranta on otostutkimus, jota on toteutettu vuodesta 1966 lähtien.

Tähän mennessä on analysoitu yli 800 näytettä. Tulosten perusteella on syyskuun alusta lähtien julkaistu taulukoita laatutiedoista Eviran viljajaoksen internetsivuilla. Tarkempia viljalajikohtaisia ja alueellisia laatutiedotteita tullaan päivittämään sivuille. Yksittäiset viljelijät saavat käyttölaatutulokset omista viljanäytteistään edelleen postitse.

Näytteiden lisäksi viljasta saadaan kattavasti taustatietoja, joiden avulla selvitetään laatuun vaikuttavia tekijöitä. Näytteistä määritetään viljan käyttölaatuanalyysejä, kuten hehtolitrapaino, valkuaispitoisuus, tärkkelys, sakoluku, kostea sitko, zeleny-luku, jyväkoko ja rikkapitoisuus.

Lisätietoja:
jaostopäällikkö Elina Sieviläinen, Evira, p. 020 77 25092
tutkija Anne Mäittälä, Evira, p. 020 77 25095

Ennakkotiedote viljasadon käyttölaadusta:
Evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Vilja > Ajankohtaista
Taulukot viljasadon keskilaadusta:
Evira.fi > kasvintuotanto ja rehut > Vilja > Viljasadon laatu > Viljasadon keskilaatu viljalajeittain 2009

Aihealueet: