Kielletyt terveysväitteet elintarvikkeiden markkinoinnissa

6.11.2007

<div>Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta ravitsemus- ja terveysväitteistä (EY N:o 1924/2006) alettiin soveltaa 1.7.2007 EU:ssa. Asetus yhdenmukaistaa ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan lainsäädännön ja käytännöt EU:n alueella.</div>

Ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen 12 artiklan mukaan kiellettyjä väitteitä ovat:

a) väitteet, joissa esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia
b) väitteet, joissa mainitaan painonpudotuksen nopeus tai määrä
c) väitteet, joissa viitataan yksittäisten lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja muiden kuin 11 artiklassa tarkoitettujen järjestöjen suosituksiin.

Siirtymätoimenpiteistä säädetään asetuksen 28 artiklassa. Artiklan 1-kohdan mukaan ennen asetuksen soveltamisen alkamispäivää markkinoille saatettuja tai merkittyjä pakattuja elintarvikkeita, jotka eivät ole asetuksen mukaisia, voidaan pitää kaupan niiden viimeiseen sallittuun myyntipäivään asti, mutta ei enää 31.7.2009 jälkeen. Näin ollen ennen 1.7.2007 markkinoille saatettujen elintarvikkeiden pakkauksissa voi vielä olla kiellettyjä väitteitä tuotteiden viimeiseen myyntipäivään asti.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muistuttaa elintarvikealan toimijoita siitä, että vanhoja pakkausmateriaaleja, jotka sisältävät kiellettyjä väitteitä, ei saa enää käyttää elintarvikkeiden pakkaamisessa. Myöskään elintarvikkeiden markkinointimateriaaleissa 12 artiklassa kiellettyjä väitteitä ei enää ole mahdollista käyttää.

Lisätietoa ravitsemus- ja terveysväiteasetuksesta ja sen siirtymäajoista saa Eviran internetsivulta http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/terveysvaitteet/

Lisätietoa:
Ylitarkastaja Annika Nurttila, p. 020 77 24290
Ylitarkastaja Sari Sippola, p. 020 77 24283

Aihealueet: