Kiinalaiset puupakkaukset tehotarkastukseen aasianrunkojäärän varalta

15.4.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tarkastaa tehostetusti Kiinasta tulevien kivilähetysten puista pakkausmateriaalia aasianrunkojäärän varalta yhteistyössä tullin kanssa. Kovakuoriainen uhkaa levitä puupakkauksien mukana Aasiasta Euroopan lehtimetsiin. Tarkastukset alkavat huhtikuun 2013 puolivälissä.</p>

Euroopan komissio on huolestunut aasianrunkojäärän ( Anoplophora glabripennis) leviämisriskistä ja on sen vuoksi määrännyt Kiinasta tuotaville kivilähetysten puupakkauksille ja tukipuille kahden vuoden tehotarkastuksen.

Kiinasta tuodaan paljon esimerkiksi katukiviä ja pihalaattoja, joiden puupakkauksista runkojääriä on löydetty. Kiinalaisia kivilähetyksiä käsittelevien kannattaa tarkkailla puulavoista toukkakäytäviä, purua, toukkia ja aikuisia jääriä.

Jäärä on Keski-Euroopassa jo päässyt leviämään muutaman kerran tuontipaikkojen ympäristön lehtipuihin ja useat jäsenmaat ovat löytäneet sitä erityisesti kiinalaisista puisista pakkausmateriaaleista.

Jääräepäilyistä voi ilmoittaa Eviraan sähköpostilla kasvinterveys at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi. Tunnistamista helpottaa viestiin liitettävä valokuva. Suomesta on löydetty viime vuosina kaksi aasianrunkojääräyksilöä.

Aasianrunkojäärä on vaaralliseksi luokiteltu lehtipuiden tuholainen, jonka suurikokoiset toukat vioittavat puunrunkoa. Se on kookas, 2,5 - 3,5 cm pitkä kovakuoriainen, jonka selässä on mustalla pohjalla valkoisia pilkkuja. Jäärän tuntosarvet ovat ruumista pidemmät ja raidalliset.

Aasianrunkojäärästä tietoa ja kuvia
Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Kasvitaudit ja tuholaiset > Vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset > Aasianrunkojäärä

Eviran esite aasianrunkojäärästä
Evira.fi > Tietoa Evirasta > Julkaisut > kasvit > Esitteet > Aasianrunkojäärä

Lisätietoja
jaostopäällikkö Raija Valtonen, p. 040 560 2510
ylitarkastaja Otto Hukka, p. 040 703 6140

Aihealueet: