Kirjanpitovaatimus lääkinnällisestä hoidosta ja kuolleiden eläinten määristä koskee kaikkia tuotantoeläimiä

15.6.2011

<p>Eläinsuojelulakiin on lisätty vaatimus tuotantoeläimen omistajan tai pitäjän velvollisuudesta pitää kirjaa eläinten lääkinnällisestä hoidosta sekä kuolleiden eläinten määristä. Muutos yhtenäistää kansallisia säännöksiä sekä vastaa EU-lainsäädännön vaatimuksia.</p>

Tuotantoeläimen omistajan ja haltijan velvollisuudesta pitää lääkekirjanpitoa on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta.

Eläinsuojelulainsäädännössä vaatimus pitää kirjaa tuotantoeläinten sairauksien hoidosta on sen sijaan vaihdellut eri tuotantoeläinlajeilla. Hevosilla, lampailla, vuohilla, ankoilla ja hanhilla kirjanpitovaatimuksesta ei ole aikaisemmin säädetty. Eläinsuojelulain muutoksen myötä velvollisuus pitää kirjaa tuotantoeläinten lääkinnällisestä hoidosta koskee kaikkia tuotantoeläimiä.

Kirjanpitoa lääkinnällisestä hoidosta tulee säilyttää turkiseläimillä vähintään kolmen vuoden ajan ja muilla tuotantoeläimillä vähintään viiden vuoden ajan
Kirjanpitoa elintarviketuotantoa varten pidettävien tuotantoeläinten lääkinnällisestä hoidosta on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan ja muuta kuin elintarviketuotantoa varten pidettävien tuotantoeläinten osalta kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. Muilla kuin elintarviketuotantoa varten pidettävillä tuotantoeläimillä tarkoitetaan esimerkiksi turkiseläimiä. Kirjanpitoa on säilytettävä sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon viimeksi kirjattiin eläintä koskeva merkintä.

Tuotantoeläimen omistajan tulee pitää kirjaa kuolleiden eläinten lukumääristä
Säädösmuutoksen myötä tuotantoeläimen omistajan tai pitäjän on pidettävä kirjaa myös kuolleiden eläinten lukumääristä. Vaatimus koskee kaikkia tuotantoeläimiä mukaan lukien hevoset, lampaat ja vuohet, joiden osalta vaatimusta ei aikaisemmin eläinsuojelulainsäädännössä ole ollut. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.

Uudet vaatimukset vastaavat EU-lainsäädännön vaatimuksia
Tuotantoeläinten suojelusta annetun neuvoston direktiivin mukaan tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän on pidettävä rekisteriä annetusta lääkinnällisestä hoidosta sekä kuolleiden eläinten määristä. 1. toukokuuta 2011 voimaan astuneella eläinsuojelulain muutoksella on täytäntöön pantu direktiivin vaatimus.

Eläinsuojelulaki (247/1996)
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta (321/2011)
MMMa tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta (13/EEO/2000)
Neuvoston direktiivi (98/58/EY) tuotantoeläinten suojelusta

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sofia Väärikkälä, p. 040 489 3357
Jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 040 8308404

Aihealueet: