Kirjolohilaitosten VHS- taudilla ei suoraa yhteyttä nahkiaisen kantamaan VHS- virukseen

8.3.2010

<p>Kirjolohen verenvuotoseptikemia (VHS) on helposti leviävä virustauti, joka aiheuttaa runsasta kalakuolleisuutta ja siten taloudellisia tappioita kalanviljelylaitoksilla. Suomessa VHS-viruksen genotyyppi Id todettiin ensimmäisen kerran vuonna 2000 Ahvenanmaalla ja Pyhtäällä ruokakalalaitoksilla. Tämän jälkeen sitä on löydetty vuosittain lähinnä Ahvenanmaalta.</p>

Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on tutkittu nahkiaisten merkitystä VHS-viruksen kantajina ja tautipurkausten levittäjinä. Jokien säännöstelyhankkeiden myötä kalojen ja nahkiaisten nousu merestä padon yläpuolisille lisääntymisalueille estyi. Luvan saaja on velvoitettu ylisiirtämään aikuisia nahkiaisia säännöstelypadon yläpuolisille alueille ja lähettämään lainsäädännön mukaisesti näytteet virustautitutkimuksiin. Tähän perustuen nahkiaisia on tutkittu 2621 kappaletta vuosina 1999–2008. Vuonna 2003 VHS-virus eristettiin 5 näytteestä Kala- ja Lestijoista pyydystetyistä nahkiaisista. Kyseessä on ensimmäinen VHS-viruseristys nahkiaisessa ( Lampetra fluviatilis).

Nahkiaisista eristetyt VHS-viruskannat sijoittuvat genotyyppiin II. Tähän ryhmään kuuluvia VHS-viruksia on aikaisemmin eristetty Gotlannin syvänteistä silakoista. Merialueen VHS- viruskannat jakaantuvat neljään eri genotyyppiin, kun taas makean veden kannat kuuluvat genotyyppiin I. Merivedestä löytyvät monimuotoisimmat VHS-viruskannat, myös genotyyppi Id, jota on todettu suomalaisilla merialueen ruokakalalaitoksilla. Tämä tukee sitä, että makean veden virukset ovat peräisin merestä.

Infektiokokeissa nahkiaisesta eristetty kanta ei aiheuttanut kuolleisuutta kirjolohen poikasille kuten ruokakalalaitoksilta eristetty kanta Id. Nahkiaisen rooli VHS-viruksen ylläpitäjänä jäi avoimeksi tutkimuksessamme. Nahkiaisesta eristetyllä viruksella ei kuitenkaan ole yhteyttä merialueen ruokakalalaitosten VHS-tautipurkauksiimme.

Tutkimustulokset on juuri julkaistu kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa Dis Aquat Org (2010) 88: 189–198: (pdf, 594 kb)
Gadd T, Jakava-Viljanen M, Einer-Jensen K, Ariel E, Koski P, Sihvonen L
Viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) genotype II isolated from European river lamprey Lampetra fluviatilis in Finland during surveillance from 1999 to 2008.

Lisätietoja:
erikoistutkija Tuija Gadd, eläintautivirologian tutkimusyksikkö, p. 050 357 0328,
tuija.gadd at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Aihealueet: