Kissanrehuista löytyi EU:ssa hyväksymätöntä muuntogeenistä maissia

21.5.2007

<div>Eviran rehuvalvonta löysi kahdesta 2.5.2007 pistokokeena otetusta markkinavalvontanäytteestä EU:ssa hyväksymätöntä muuntogeenistä maissia DAS-59122-7 (Herculex®). Tutkitut kissanrehut ovat Nutro Choice Adult Chicken (erän tunniste: 00:42 03 E 06, CAPFD0024; parasta ennen päiväys: 27.5.08) ja Nutro Choice Adult Indoor (erän tunniste: 02:21 03 A 07 CAR, DAPFD0024; parasta ennen päiväys 24.5.08). Rehut on valmistettu USA:ssa ja maahantuoja on Akvaario Piekkala Oy. Kyseisen maissin lisäksi rehuista löytyi viittä EU:ssa hyväksyttyä muuntogeenistä maissilajiketta ja yksi muuntogeeninen soijalajike. Kissanrehut on asetettu markkinointikieltoon ja Evira edellyttää niiden välitöntä takaisinvetoa. </div>

Evira on tiedottanut asiasta muille jäsenmaille ja komissiolle eurooppalaisen elintarvikkeita ja rehuja koskevan RASFF-hälytysjärjestelmän kautta. Toistaiseksi muut EU:n jäsenmaat eivät ole raportoineet kyseisen maissin löytymisestä lemmikkieläinten rehuista, paitsi Alankomaat on ilmoittanut maissigluteenista löytyneestä 59122 -maissista.

EU:ssa hyväksyttyjä muuntogeenisiä rehuaineita rehuissa voidaan käyttää, mikäli siitä on merkintä rehun tuoteselosteessa. Tutkituissa rehuissa merkintöjä muuntogeenisyydestä ei ollut. EU:ssa hyväksymättömiä muuntogeenisiä aineksia rehuissa ei saa olla. Rehuvalvonta seuraa markkinoilla vallitsevaa tilannetta valvontasuunnitelman mukaisesti pistokoeluontoisella näytteenotolla.

USA:sta tuotavia maissirehuja valvotaan 59122 -maissin varalta
EU:ssa vielä hyväksymätöntä muuntogeenistä maissilajiketta 59122 on viljelty USA:ssa ensimmäisen kerran vuonna 2006, joten riski sen esiintymisestä tavanomaisen maissin joukossa on olemassa. Jokaiseen USA:sta Eurooppaan saapuneeseen maissigluteeni tai –rankkierään on pitänyt 15.10.2006 lähtien liittää sertifikaatti, joka todistaa, että erä ei sisällä kyseistä maissilajiketta. Asiasta on sovittu komission, EU:n jäsenmaiden ja USA:n maissinjalostusteollisuuden kesken. Täysrehujen, kuten lemmikkieläinten rehujen kohdalla rehun valmistaja on vastuussa siitä, että rehu täyttää lainsäädännön vaatimukset.

EU-hyväksyntä on kesken
EU-hyväksyntää muuntogeeniselle 59122 -maissille on haettu kaikkeen elintarvike- ja rehukäyttöön, tuontiin ja prosessointiin, mutta ei viljelyyn. Hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Kyseinen muuntogeeninen maissi on kehitetty vastustuskykyiseksi tietyille kovakuoriaistuholaisille, mm. maissin juurikuoriaisen toukille sekä kestäväksi glufosinaattia sisältäville rikkakasvien torjunta-aineille. Lausunnossaan EFSAn gmo-paneeli katsoo, että tämä maissi on vaikutuksissaan ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön yhtä turvallinen kuin vastaavat tavanomaiset maissit. Kenttäkokeissa ei myöskään ilmennyt merkkejä odottamattomista viljelyominaisuuksien tai ilmiasun muutoksista. 59122 -maissi on hyväksytty mm. USA:ssa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ja hyväksyntähakemus on käsittelyssä useissa muissa maissa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tiina Seppälä, puh. 020 77 25228
ylitarkastaja Raili Laine, puh. 020 77 25207
etunimi.sukunimi@evira.fi

Aiheesta lisää: 
Eviran tiedote 10.4.2007:  EFSAn lausunto muuntogeenisestä maissista on julkaistu http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/ajankohtaista/?id=434

Eviran tiedote 9.10.2006:  Maissigluteenin, -rankin ja –mäskin maahantuontierien mukana tulee olla sertifikaatti muuntogeenisen maissin DAS-59122-7 (Herculex) poissulkemiseksi http://www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/tiedotteet/tied_5177_701_2006.pdf

EFSAn tieteellinen lausunto:
http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/809.html

EFSA:n tieteellisen lausunnon tiivistelmästä (epävirallinen käännös):  http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/efsa_lle_jatetyt_hakemukset/efsa_n_tieteelliset_lausunnot/

Aihealueet: