Koirien perinnölliset sairaudet

10.5.2010

<p>Tautien ennaltaehkäisyssä on yhä tärkeämpää huomioida perimän vaikutus niiden kehittymiseen. Perinnöllisten tautien tunnistaminen on tärkeää eläinten jalostuksessa ja se mahdollistaa geenitestien kehittämisen. Perinnölliset sairaudet vaikuttavat oleellisesti koirien hyvinvointiin.</p>

Koirilla perinnölliset taudit muodostavat suuren osan niiden pitkäaikaisista sairauksista ja ovat yksi merkittävimmistä elämän laatua ja pituutta vähentävistä tekijöistä. Patologisanatomisissa tutkimuksissa voidaan todeta rodulla jo aikaisemmin tunnistettu perinnöllinen sairaus, mutta yhä tärkeämmän osan työstä muodostaa uusien perinnöllisten sairauksien toteaminen. Eviraan tutkittavaksi lähetettyjen eläinten yksi merkittävin tutkimussyy on perinnölliset sairaudet.

Patologian tutkimusyksikön tieteellinen tutkimustyö keskittyy uusiin perinnöllisiin tauteihin. Tavoitteena on kuvata uudet taudit, jotta ne voidaan diagnosoida ja jotta sairastuneet yksilöt voidaan tunnistaa. Pyrkimyksenä on selvittää tautien periytyminen sekä löytää taudin aiheuttavat geenit. Geenien kautta päästään usein parhaiten selvittämään taudin syntymekanismeja.

Eläinten perinnöllisiä sairauksia voidaan käyttää myös mallintamaan ihmisten sairauksia, minkä takia koirien perinnöllisten tautien tutkimuksella on myös laajempi lääketieteellinen ja yhteiskunnallinen merkitys.

Lue lisää tutkimushankkeesta Uudet eläinten hyvinvointia heikentävät perinnölliset sairaudet

Lisätietoja:
Professori Marjukka Anttila, patologian tutkimusyksikkö,
p. 050 354 4601, marjukka.anttila at-merkki-kapea.gif evira.fi

Aihealueet: