Koloradonkuoriaisesta ei tänäkään kesänä havaintoja

10.9.2009

<p>Kesän sääolosuhteet ja ilmavirtaukset eivät olleet suotuisat koloradonkuoriaisen kulkeutumiselle Suomeen. Edellisvuosien esiintymäpaikoilla ei todettu talvehtineita yksilöitä. Tarkastuskausi on päättynyt tältä vuodelta.</p>

Tänä ja viime vuonna ei tehty yhtään koloradonkuoriaishavaintoa. Pahimmat esiintymisvuodet ovat olleet 1998 ja 2002, jolloin ilmavirtojen mukana kulkeutui kuoriaisia laajalti Kaakkois-Suomeen. Viime vuosina on todettu vain muutama esiintymä. Esiintymät on saatu hävitettyä, joten koloradonkuoriainen ei ole päässyt leviämään pysyvästi Suomeen. Koloradonkuoriaisten leviämisvaara säilyy kuitenkin tulevina kesinä, koska kuoriaisia esiintyy pysyvästi Suomen lähialueilla.

Evira päättää koloradonkuoriaistiedotuksen tältä kesältä ja kiittää kaikkia osapuolia koloradonkuoriaisen leviämisen estämiseksi tehdystä työstä. Tiedotusvälineiden, viljelijöiden ja kansalaisten aktiivinen mukana olo on ollut erityisen tärkeää torjuntatyön kannalta.

Mikäli perunannoston yhteydessä mahdollisesti löytyy talvehtivia kuoriaisia, on niistä ilmoitettava välittömästi TE-keskuksen maaseutuosastolle tai Eviran kasvinterveysyksikköön. Yhteystiedot löytyvät Eviran internetsivuilta osoitteesta www.evira.fi/koloradonkuoriainen

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Atro Virtanen, Evira, puh. 020 77 25047
Jaostopäällikkö Olli Elfving, Evira, puh. 020 77 25150

 

Aihealueet: