Koloradonkuoriaisesta ei yhtään havaintoa

12.8.2009

<p>Kesän sääolosuhteet ja ilmavirtaukset eivät ole suosineet koloradonkuoriaisen lisääntymistä ja kulkeutumista Suomeen. Suomen lähialueilla ei ole ollut erityisen runsaita esiintymiä, joten invaasion todennäköisyys on siksikin ollut pieni. Yhtään koloradonkuoriaishavaintoa ei tänä kesänä ole vielä tehty, mutta tarkastukset jatkuvat ja perunaviljelyksiä tulee tarkkailla omatoimisesti edelleen.</p>

Mahdollisesti maahamme kulkeutuneiden koloradonkuoriaisten uuden sukupolven arvioitu kehitysvaihe olisi nyt toukka- tai maahan kaivautunut kotelovaihe. Kotelovaihetta seuraava kehitysvaihe on kuoriutuva aikuinen. Aikuinen yksilö syö perunanlehtiä ja kaivautuu sen jälkeen maahan talvehtimaan. Jos sää jatkuu lämpimänä, voi lähiviikkojen aikana löytää uuden sukupolven aikuisia kuoriaisia perunakasvustoista.

Perunanviljelysten tarkkailua on syytä jatkaa sadonkorjuuseen saakka. Varsistoa kannattaa tarkkailla erityisesti nostovaiheessa tai mahdollista varsiston hävittämistä tehtäessä. Kasvustosta voi löytyä aikuisia yksilöitä tai lehdettömiksi syötyjä perunakasveja. Tämä voi olla merkki koloradonkuoriaisen toukista, jotka ovat koteloituneet maahan. Merkkinä koteloituneista koloradonkuoriaisista voi maan pinnassa havaita pyöreitä kaivautumisreikiä. Perunannoston yhteydessä voi mullasta löytyä talvehtivia aikuisia kuoriaisia.

Koloradonkuoriaishavainnoista ja -epäilyistä pitää viipymättä ilmoittaa Eviran tai TE-keskuksen kasvintarkastajalle, joka varmistaa havainnon ja antaa ohjeita jatkotoimenpiteisiin. Havaintoilmoitusten päivystysnumero on 040 801 4407 (klo 9-20).

Lisätietoa koloradonkuoriaisesta Eviran internet-sivuilta: www.evira.fi/koloradonkuoriainen.

Evira antaa seuraavan koloradonkuoriaistiedotteen 10.9.2009, ellei aikaisemmin ilmene erityistä tarvetta.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Atro Virtanen, Evira, puh. 020 77 25047
Tarkastaja Esko Viikari, Evira, puh. 020 77 25151
Jaostopäällikkö Olli Elfving, Evira, puh. 020 77 25150

 

Aihealueet: