Koloradonkuoriaisesta ei yhtään havaintoa

15.9.2008

<div>Kesän sääolosuhteet ja ilmavirtaukset eivät olleet suotuisat koloradonkuoriaisen kulkeutumiselle Suomeen. Edellisvuosien esiintymäpaikoilla ei todettu talvehtineita yksilöitä. Tarkastuskausi on päättynyt tältä vuodelta. Suomen lähialueilla on kesän aikana ollut runsaitakin kuoriaisesiintymiä.</div>

Pahimmat esiintymisvuodet ovat olleet 1998 ja 2002, jolloin ilmavirtojen mukana kulkeutui kuoriaisia laajalti Kaakkois-Suomeen. Parin edellisvuoden aikana on todettu vain muutama esiintymä. Esiintymät on saatu hävitettyä, joten koloradonkuoriainen ei ole päässyt leviämään pysyvästi Suomeen. Koloradonkuoriaisten leviämisvaara säilyy kuitenkin tulevina kesinä, koska kuoriaisia on esiintynyt runsaasti Suomen lähialueilla.

Mikäli perunannoston yhteydessä mahdollisesti löytyy talvehtivia kuoriaisia, on niistä ilmoitettava välittömästi TE-keskuksen maaseutuosastolle tai Eviran kasvinterveysyksikköön. Yhteystiedot löytyvät Eviran internetsivuilta osoitteesta www.evira.fi/koloradonkuoriainen

Evira päättää koloradonkuoriaisten tiedotuksen ja kiittää kaikkia osapuolia koloradonkuoriaisen leviämisen estämiseksi tehdystä työstä. Tiedotusvälineiden, viljelijöiden ja kansalaisten aktiivinen mukana olo on ollut erityisen tärkeää torjuntatyön kannalta.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Atro Virtanen, Evira, puh. 020 77 25047
Jaostopäällikkö Raija Valtonen, Evira, puh. 020 77 25040


Aihealueet: