Koloradonkuoriaiset ovat tehokkaita lisääntymään

26.7.2007

<div>Koloradonkuoriaisten haitallisuus perustuu niiden nopeaan lisääntymiskykyyn. Suomen olosuhteissa uusi sukupolvi syntyy keskimäärin kahdessa kuukaudessa. Yksi kuoriainen voi tuottaa kesän aikana satoja jälkeläisiä. Kehittymisnopeus on riippuvainen lämpötilasta ja nyt vallinneet epävakaiset ja sateiset säät ovat hidastaneet kuoriaisten kehitystä. Tämän kesän kahdesta kuoriaisesiintymästä kaikki kuoriaiset on saatu hävitettyä eikä uusia esiintymiä ole havaittu.</div>

Koloradonkuoriaiset ovat mestareita lisääntymään. Kun yksi kuoriainen tuottaa jopa satoja jälkeläisiä kesän aikana, syntyy jo muutaman kesän aikana useiden tuhansien kuoriaisten kanta. Kehityksen kannalta kesän sääolosuhteilla on ratkaiseva merkitys. Jos kesä on helteinen ja aurinkoinen, kuoriaisen kehityskierto nopeutuu.

Suomessa esiintymät on ehditty hävittää ajoissa eikä kuoriainen ole päässyt asettumaan pysyvästi Suomeen. Täällä on myös vältytty kuoriaisten aiheuttamilta vahingoilta perunakasvustoille. Jos kuoriaisia ei torjuta tai hävitetä, merkittäviä satotappiota alkaa syntyä jo muutaman kesän jälkeen. Yhden ainoan kuoriaisen jälkeläiset voivat tällöin hävittää jo hehtaarin perunakasvuston.

Koloradonkuoriainen on levinnyt laajoille alueille Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, josta kuoriainen on kotoisin. Skandinaviassa kuoriaisia ei esiinny, mutta Suomeen kuoriainen on yrittänyt levitä lähes 10 vuoden ajan kaakosta itärajan takaa.

Kuoriaisen vakituisilla esiintymisalueilla torjuntaa joudutaan tekemään jatkuvasti, koska muuten perunasadot alenevat kuoriaisten tuhotessa kasvustoa. Ammattiviljelmillä kuoriaisia torjutaan kasvinsuojeluaineruiskutuksilla. Kotipalstoilla tehokkain torjuntatapa on kuoriaisten kerääminen käsin. Kuoriaiset muodostavat nopeasti kestäviä kantoja, jos käytetään toistuvasti samoja kasvinsuojeluaineita. Tämän takia Suomessakin on ehdottomasti vältettävä varmuuden vuoksi tehtävää omatoimista ruiskuttamista.

Kuoriaislöydöistä ja –havainnoista on välittömästi ilmoitettava TE-keskuksen maaseutuosastolle tai Eviran kasvinsuojeluyksikköön.

Yhteystiedot havaintoilmoitusten tekemiseksi sekä kuvia ja tietoa koloradonkuoriaisesta löydät Eviran internet-sivuilta: www.evira.fi/koloradonkuoriainen

Lisätietoja:
Vanhempi tarkastaja Olli Elfving puh. 020 77 25048
Apulaisjohtaja Raija Valtonen puh. 020 77 25040
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kasvinsuojeluyksikkö
etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Aihealueet: