Koloradonkuoriaisjahti jatkuu

12.8.2011

<p>Lämpimänä jatkuva sää suosii koloradonkuoriaista. Perunakasvustosta voi nyt löytyä aikuisia kuoriaisia tai toukkapesäkkeitä. Uusimmat löydökset on tehty aikaisempien löydösten lähiseuduilta. Kaikkiaan löydöksiä on nyt kolmisenkymmentä. Kaikki kuoriaislöydökset perustuvat ammatti- ja kotitarveviljelijöiden havaintoilmoituksiin. Havaintokohteiden lähettyvillä tehdyissä kartoituksissa on löydetty muutama kuoriaisesiintymä.</p>

Tarkastushavaintojen perusteella näyttää sille, että uusi kuoriaissukupolvi on noussut maasta runsaana perunakasveille syömään perunan lehtiä talvehtimista varten. Uusia aikuisia nousee vielä syyskuulle asti. Koloradonkuoriaiset lisääntyvät vielä syyskuun aikana, mutta uutta sukupolvea ei enää ehdi muodostua. Osa talvehtimaan hakeutuvista aikuista saattaa lentää lähialueen perunakasvustoihin, vallaten näin uusia alueita. Lämpötilojen viiletessä ja kasvustojen tuleentuessa aikuiset kuoriaiset kaivautuvat maahan talvehtimaan.

Evira pyytää kaikkia perunan ammatti- ja kotitarveviljelijöitä edelleen tarkkailemaan kasvustoja ja perunapalstoja sekä ilmoittamaan kuoriaisepäilyistä tai -havainnoista alla olevaan päivystysnumeroon. Erityisesti kannattaa etsiä aikuisia kuoriaisia, toukkia tai syöntijälkiä perunakasvustoista sekä jo nostetuilta alueilta jättövarsista. Lämpiminä päivinä kuoriaiset ovat aktiivisia. Tunnistusohjeita löytyy Eviran internetsivuilta alla olevasta linkistä.

Nyt on monin paikoin viimeiset hetket löytää mahdollinen kuoriaisesiintymä. Uusien kuoriaislöydösten paikantaminen vielä tänä kesänä on erityisen tärkeää torjuntatyön jatkon kannalta. Kuoriaislöydöksiä voi tulla vielä perunan nostovaiheessa tai niitä voi löytyä jo nostetuilta pelloilta perunan jättövarsista.

Koloradonkuoriaisten torjunta tehdään Eviran toimesta tai valvonnassa, eikä omatoimista torjuntaa ilman Eviran ohjausta pidä tehdä, koska se vaikeuttaa torjuntaa jatkossa. Tärkeintä onkin tehdä välittömästi havaintoilmoitus ja odottaa tarkastajan saapumista paikalle. Pesäke kannattaa merkitä maastoon, jotta se löytyy helposti uudestaan. Torjunta ei vaikuta perunasadon käyttöön torjunta-ainekäsittelyyn liittyvän varoajan jälkeen eikä löydös aiheuta viljelyrajoitusta. Torjunnasta ei aiheudu viljelijälle kustannuksia ja mahdolliset muut kustannukset kuuluvat kasvinterveyskorvausten piiriin.

Ilmoitukset havainnoista ja epäilyistä Eviran päivystysnumeroon: 040 801 4407 (klo 9-20, myös viikonloppuisin).

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Raija Valtonen,
puh. 02077 25040, 040 560 2510
Ylitarkastaja Atro Virtanen,
puh. 02077 25047, 040 704 9607

Lisätietoa ja kuvia koloradonkuoriaisesta sekä esiintymistilanteesta:
Kasvit > Viljely ja tuotanto > Kasvitaudit ja tuholaiset > Vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset > Peruna- ja sokerijuurikastuotanto > Koloradonkuoriainen


Aihealueet: