Koloradonkuoriaiskausi on päättynyt

6.9.2007

<div>Koloradonkuoriaiset ovat kaivautuneet maahan talvehtimaan elokuun aikana. Näin ollen kuoriaiskausi on päättynyt tältä vuodelta. Kesäkuussa vallinneiden länsi-lounaisten ilmavirtausten johdosta kuoriaisia ei päässyt kulkeutumaan Suomeen. Siten heinäkuussa löydetyt kaksi esiintymää jäivät yksittäisiksi tapauksiksi ja näistäkin kuoriaiset on hävitetty.</div>

Vuosina 1998–2007 esiintymiä on todettu yhteensä 519. Pahimmat esiintymisvuodet ovat olleet 1998 ja 2002, jolloin ilmavirtojen mukana kulkeutui kuoriaisia laajalti Kaakkois-Suomeen. Esiintymät on saatu hävitettyä, joten koloradonkuoriainen ei ole päässyt leviämään pysyvästi Suomeen. Koloradonkuoriaisten leviämisvaara säilyy kuitenkin tulevina kesinä, koska viime vuosien lämpimät kesät ovat edesauttaneet kuoriaisten runsastumista Venäjällä ja Baltiassa.

Evira päättää tähän koloradonkuoriaisten tiedotuksen tältä vuodelta ja kiittää kaikkia osapuolia koloradonkuoriaisen leviämisen estämiseksi tehdystä työstä. Tiedotusvälineiden aktiivinen mukana olo on ollut erityisen tärkeää ja viljelijöiden tekemät havaintoilmoitukset ovat auttaneet suuresti esiintymien löytymistä.

Käynnissä olevan perunannoston yhteydessä mahdollisesti löytyvistä talvehtivista kuoriaisista on ilmoitettava välittömästi TE-keskuksen maaseutuosastolle tai Eviran kasvinsuojeluyksikköön.

Yhteystiedot havaintoilmoitusten tekemiseksi sekä kuvia ja tietoa koloradonkuoriaisesta löydät Eviran internetsivuilta: www.evira.fi/koloradonkuoriainen

 

Lisätietoja:
Vanhempi tarkastaja Olli Elfving, Evira, puh. 020 77 25048
Vanhempi tarkastaja Atro Virtanen, Evira, puh. 020 77 25047
etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: