Koloradonkuoriaiskausi päättyy

14.9.2006

<div>Koloradonkuoriaiset ovat kaivautumassa maahan talvehtimaan elo-syyskuun aikana. Näin ollen kuoriaiskausi on päättymässä sekä havainnoinnin että tarkastuksien osalta. </div>

Tänä kesänä koloradonkuoriaisia löytyi neljältä perunaviljelmältä. Esiintymistä kaksi oli Parikkalassa, yksi Kesälahdella ja yksi Sipoossa. Kesän ensimmäinen havainto tehtiin 14.7.2006, kun kotitarveviljelijä ilmoitti epäilyttävistä toukista perunakasvustossa Parikkalassa. Tarkastuksia kohdennettiin Parikkalan, Punkaharjun ja Kesälahden alueille kuoriaistilanteen selvittämiseksi. Eviran ja TE-keskuksen suorittamissa tarkastuksissa löytyi esiintymät Kesälahdelta ja Parikkalasta. Sipoosta ei ole löydetty lisäesiintymiä. Kesän esiintymistä on löydetty yhteensä noin 450 koloradonkuoriaisen toukkaa, koteloa ja aikuista kuoriaista, jotka on tuhottu.

Kuoriaisten kulkeutumista Venäjän puolelta ei todettu vuosina 2005 eikä 2006, joten Kaakkois-Suomen kuoriaiset ovat nähtävästi peräisin vuoden 2004 kulkeumasta. Tuolloin syntynyt kuoriaiskanta on kuitenkin ollut pieni, joka on vaikeuttanut esiintymien löytymistä. Yksi esiintymistä löytyi varhaisperunalta, joten kuoriaiset ovat voineet elää huomaamattomina perunannoston jälkeen peltoon jääneissä jättövarsissa. Sipoon esiintymän oletetaan olevan yksittäisen kulkeutuneen kuoriaisen jälkeläisiä.

Koloradonkuoriainen ei ole vielä levinnyt pysyvästi Suomeen, vaan löydetyt esiintymät on saatu hävitettyä. Vuosina 1998–2006 esiintymiä on todettu yhteensä 516. Pahimmat esiintymisvuodet ovat olleet 1998 ja 2002, jolloin invaasion mukana kulkeutui kuoriaisia laajalti Suomeen.

Invaasiouhkan odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina kesinä, koska viime vuosien lämpimät kesät ovat edesauttaneet kuoriaisten leviämistä Venäjällä kohti pohjoista ja Suomea. Tällä hetkellä lähimmät kuoriaisen pysyvät esiintymät ovat jo 100 km:n päässä Suomen itärajasta, kun vielä 1990-luvun lopulla ne olivat Pietarin eteläpuolella yli 200 km:n päässä. Kuoriaiset ovat herkimmillään kulkeutumaan heti talvehtimisen jälkeen kesä-heinäkuun vaihteessa. Tällöin itäkaakkoinen ilmavirtaus voi aiheuttaa massiivisen kuoriaisten kulkeutumisen. Tänä vuonna Suomi välttyi invaasiolta juhannuksen jälkeen vallinneiden lounaisten ilmavirtausten ansiosta.

Evira päättää tähän koloradonkuoriaisten tiedotuksen ja kiittää kaikkia osapuolia koloradonkuoriaisen leviämisen estämiseksi tehdystä työstä. Tiedotusvälineiden aktiivinen mukana olo on ollut erityisen tärkeää ja viljelijöiden tekemät havaintoilmoitukset ovat auttaneet suuresti esiintymien löytymistä.

Lisätietoja:
Vanhempi tarkastaja Olli Elfving, Evira, puh. 02077 25048 ja 0400 808 522
Vanhempi tarkastaja Atro Virtanen, Evira, puh. 02077 25047 ja 040 704 9607

Aihealueet: